<b>ЗДДС и сделките с недвижими имоти</b>

ЗДДС и сделките с недвижими имоти

  • адв. Росен Русков
  • 15.05.2019

Магистер диксит ЕООД и Доместикс ЕООД Ви представят специализирано обучение на тема:

"ЗДДС и сделките с недвижими имоти" на 15.05.2019г. от 9,30 - 13,00ч. в хотел Хемус

лектор: адв. Росен Русков - експерт по ЗДДС

Основната цел на обучението е да даде знания по юридическата страна на недвижимите имоти (вещно право) и сделките с тях и да разгледа практическото прилагане на ЗДДС към тези сделки.
Практиката показва, че поради непознаване на основни понятия от недвижимите имоти при прилагане на ЗДДС се допускат сериозни и необратими финансови грешки.Семинарът дава основни юридически знания за недвижимите имоти, техните видове, начин на прехвърляне на собствеността, видове нотариални актове и др. На тази база се представят основните търговско правни хипотези на сделки с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС. Обучението е подходящо за счетоводители, управители, мениджъри, брокери и всички, които се занимават със сделки с недвижими имоти.


Основни теми:
Недвижими имоти -УПИ, ПИ, сгради, части от сгради, самостоятелен обект
Придобиване на собственост, предварителни договори, видове нотариални актове
Съсобственост; Право на строеж;Подобрения и др.
Сделките с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС:
ДДС и УПИ;ДДС и сгради и части от сгради, вкл. “не нови” сгради; ДДС и права на строеж;ДДС и право на строеж срещу т.нар. “обезщетение”;Квалификация на вида на доставката за целите на ЗДДС;Данъчно събитие;Данъчна основа; други

Обучението включва: Лекции 9,30 - 13,00ч., кафе пауза, материал, сертификат за участие, консултация с лектора

Може да се регистрирате за участие директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение.
Може да изпратите предварително въпрос, който Ви интересува и искате да се дискутира, на magisterd@abv.bg

За контакт: тел. 08888 07 911
Е–mail: magisterd@abv.bg
www.magisterdixit.net
Денислава Рускова

Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia

ЦЕНИ
----------------------
За един участник –( 130 лв. без ДДС) 156 лв. с ДДС
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма – (120лв. без ДДС )144 лв. с вкл. ДДСБАНКОВИ СМЕТКИ
Доместикс ЕООД - за НЕрегистрирани по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22

Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56


Обратно