<b>Габрово: Сделките с недвижими имоти  от гледна точка на ЗДДС  </b>

Габрово: Сделките с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС

  • адв. Росен Русков
  • 16.10.2020

Обучение в гр. Габрово на 16. 10. 2020г.

Сделките с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС
Правни и ДДС термини . Частни сделки и други важни моменти
Лектор: адвокат РОСЕН РУСКОВ
Начало 9,30ч.


Гр. Габрово, хотел Балкан, www.hotelbalkan-gabrovo.com

Теми:

Недвижими имоти – правни и ДДС термини;
Видове имоти – УПИ, ПИ, сгради, части от сгради, самостоятелен обект – апартамент, магазин, офис, гараж;
Придобиване на собственост, видове нотариални актове, Предварителен договор;
Вещни права - Право на строеж, право на пристрояване и надстрояване, сервитути, право на ползване;
Съсобственост;

Сделки с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС;
ДДС и УПИ;
ДДС и сгради и части от сгради, вкл. “не нови” сгради;
- корекция на данъчен кредит при продажба на „не нова” сграда или части от нея, за която е приспаднат данъчен кредит;
ДДС и прилежащ терен;
ДДС и право на строеж срещу т.нар. “обезщетение”;
Квалификация на вида на доставката за целите на ЗДДС;
Данъчно събитие;
Данъчна основа;
Апорт, преобразувания на търговски дружества и ДДС;
БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СМР дейности по „техническа инфраструктура” - чл. 10б:
ПОДОБРЕНИЯ на наети активи – промяна в определението - §1, т. 32;
„Нови сгради” в резултат на подобрения на „стари сгради”;
- свързани корекции на приспаднат данъчен кредит по чл. 79 и чл. 79а ЗДДС;

Други важни моменти:
Публична продан на недвижими имоти – чл. 131 ЗДДС;
Частни сделки – продажба, замяна, дарение, договор за издръжка и гледане;
Ипотеки – за свой и за чужд дълг;
Наследяване – по закон, по завещание, по завет, приемане на наследство по опис;
ЗУТ:- коефициент на интензивност, плътност на застрояване;- свързано строителство;

Обучението включва: лекции 9,30 – 13,30 , кафе пауза, печатен материал от лектора

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура с информация за извършване на плащането.

За контакт:
тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg
www.magisterdixit.net Денислава Рускова
Участниците ще получат сертификат за участие в обучение.

Поради санитарните изискванията за осигуряване на дистанция между участниците, капацитетът на залите е намален с 50% и местата се запълват по реда на плащане, а не на записване!!!

Фактурите се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.

ЦЕНИ:
100лв. без ддс / 120лв. с ддс / за един участник
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма:
90лв. без ддс/ 108 лв. с ддс /


Краен срок за записване и плащане на таксата при наличие на места: 10.10.2020г.

Носенето на маски при организирани събития на закрито е задължително!

Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia


Обратно