<b>ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ЗДДФЛ Промени - 2021</b>

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ЗДДФЛ Промени - 2021

  • адв. Зорница Димитрова
  • 17.12.2020

Семинар на 17.12.2020г.
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ЗДДФЛ Промени - 2021
Лектор: адв. Зорница Димитрова

начало 9,30ч. - онлайн

ТЕМИ:
Социално и здравно осигуряване - 2020
Актуални проблеми при внасяне на осигурителни вноски в края на годината.
Изплащане на коледни бонуси и дължими вноски върху тях. Ново решение на Върховния административен съд.
Предоставяне на социални придобивки в натура. Социално осигуряване и данъчно облагане. Съдебна практика.
Промени в наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина. Задължения за внасяне на осигурителни вноски на самоосигуряващите се лица – пенсионери.
Промени при командироването на работници в държави-членки на ЕС. Нова съдебна практика.
Очаквани промени в социалното осигуряване. Закон за бюджета на ДОО за 2021 г.

ЗДДФЛ
Новото при годишното облагане на доходите, придобити от физическите лица и прилагането на данъчните облекчения по ЗДДФЛ за 2020 г. Подаване на информация в НАП. Специфики при попълване и подаване на годишната данъчна декларация за облагане на доходите, придобити от физическите лица през 2020 г.
Предоставяне на информация за доходи на чуждестранни физически лица и други теми
За лектора: Зорница Димитрова
Започва работа в НОИ през 1997 г. като участва в изграждането на модерната система за обществено осигуряване, създадена със Закона за фонд „Обществено осигуряване“. От 2001 г. оглавява отдел „Осигурително законодателство“ и участва във формирането на методологията по прилагане на новоприетия Кодекс за социално осигуряване. След прехвърлянето на дейността по събиране на осигурителните вноски от НОИ към НАП през 2006 г., тя започва работа в НАП като началник отдел „Данъчно-осигурителна практика“ към дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ София. Понастоящем е адвокат и консултант в сферата на социалното осигуряване. Сътрудничи на водещите счетоводни печатни издания, има богат опит като лектор на бизнес клиенти и на органите по приходите от НАП.

Обучението включва лекции 9,30 – 16,00ч., материал

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура с информация за извършване на плащането.

За контакт:
тел. 08888 07 911
е–mail: magisterd@abv.bg
www.magisterdixit.net
Денислава Рускова

ЦЕНИ:
140лв. без ддс / 168лв. с ддс/ за един участник
За участвали в предишни наши семинари и за втори участник от една фирма:
130лв. без ддс/ 156лв. с ддс/
За групи от трима и повече участника от една организация - 120лв. без ддс/ 144лв. с ддс

Ще получите линк към zoom.us ден преди събитието, презентация и упътване за участие в семинараФактурите се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.


Обратно