<b>Промени в ЗДДС от 01.01.2021г.Актуални моменти в ДДС облагането през 2020 г. </b>

Промени в ЗДДС от 01.01.2021г.Актуални моменти в ДДС облагането през 2020 г.

  • адв. Росен Русков
  • 15.12.2020

Семинар на 15.12.2020г. на тема

Промени в ЗДДС от 01.01.2021г.
Актуални моменти в ДДС облагането през 2020 г.


Лектор:
адвокат РОСЕН РУСКОВ – експерт по ЗДДС

начало 9,30ч. - онлайн

ТЕМИ:
Промени на ЗДДС от 01.01.2021г.
Основни промени на ЗДДС - 2020
1. Корекция на определението за „данъчно задължено лице”;
2. Корекция на определението за доставка на стоки:
3. Корекция на някои дефиниции за „лично потребление”;
4. Отмяна на чл. 22, ал. 6 ЗДДС;
5. Последователно извършване на еднородна дейност – чл. 96, ал. 10, 11 ЗДДС;
6. БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СМР дейности по „техническа инфраструктура” - чл. 10б:
7. ПОДОБРЕНИЯ на наети активи – промяна в определението - §1, т. 32;
8. „Нови сгради” в резултат на подобрения на „стари сгради”;
- свързани корекции на приспаднат данъчен кредит по чл. 79 и чл. 79а ЗДДС;
9. Разделяне на основанията за регистрация за местни и чуждестранни лица (неустановени на територията на страната);
„Бързи поправки на 112 Директива”
1. Документи за доказване на ВОД на стока;
2.Верижни доставки на стоки на територията на ЕС – чл. 65а и чл. 65б ЗДДС;
- същност на схемата – място на изпълнение, облагаемост;
Връзка с:
- ВОП по идентификация по чл. 62, ал. 2 ЗДДС;
- тристранни операции по чл. 15 ЗДДС;
3. Складиране на стоки „до поискване” – „Call-off stock”
- същност на схемата; доказване – документи – регистри;
4.Други промени
Отговори на въпроси и казуси
(Програмата ще бъде актуализирана съобразно състоянието на законодателството към датата на провеждане)

Обучението включва лекции 9,30 – 16,00ч.,материал

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура с информация за извършване на плащането.

За контакт:
тел. 08888 07 911
е–mail: magisterd@abv.bg
www.magisterdixit.net
Денислава Рускова


ЦЕНИ:
140лв. без ддс / 168лв. с ддс/ за един участник
За участвали в предишни наши семинари и за втори участник от една фирма:
130лв. без ддс/ 156лв. с ддс/
За групи от трима и повече участника от една организация - 120лв. без ддс/ 144лв. с ддс

Ще получите линк към zoom.us ден преди събитието, материал и упътване за участие в семинара
С една идентификация може да се участва само на едно устройство!

Фактурите се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.

Краен срок за записване и плащане: 12.12.2020г.


Обратно