<b>В София: Обучение за Длъжностни лица по защита на личните данни</b>
 • адв. Румяна Йорданова, CIPP/E член на Екип „Пенков, Марков и партньори“
 • 07.03.2019

В София: Обучение за Длъжностни лица по защита на личните данни

Знания в областта на защитата на лични данни, за заемане длъжности и изпълняване функции на DPO


<b>Новият закон за мерките срещу изпирането на пари и правилникът по прилагането му</b>
 • адвокатски екип „Пенков, Марков и партньори“
 • 28.02.2019

Новият закон за мерките срещу изпирането на пари и правилникът по прилагането му

Кои са задължените лица, деклариране на действителен собственик, вътрешни правила за контрол и др.


<b>Промените в ЗДДС от 2019г. Актуална практика и казуси по ЗДДС и ППЗДДС</b>
 • адв. Росен Русков
 • 25.02.2019

Промените в ЗДДС от 2019г. Актуална практика и казуси по ЗДДС и ППЗДДС

Най - актуалното за промените в данък добавена стойност и правилника за прилагането му


<b>GDPR и промените в Закона за защита на личните данни. Актуална практика на КЗЛД и насоки за приложението на Регламента.</b>
 • адвокат Десислава Кръстева CIPP/E, CIPM, адв. д-р Мартин Захариев
 • 24.02.2019

GDPR и промените в Закона за защита на личните данни. Актуална практика на КЗЛД и насоки за приложението на Регламента.

Промените в националното законодателство и добри практики


<b>Семинар във Велико Търново: ЗДДС - промени 2019</b>
 • адв. Росен Русков
 • 15.02.2019

Семинар във Велико Търново: ЗДДС - промени 2019

най - актуалната информация и анализ на последните промени в ЗДДС


<b>Семинар в два модула Шумен: ЗДДС, ЗКПО - 2019, Въпроси по данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018г.</b>
 • адв. Росен Русков, Димитър Войнов
 • 31.01.2019

Семинар в два модула Шумен: ЗДДС, ЗКПО - 2019, Въпроси по данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018г.

ВАЖНИ ТЕМИ ПО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ


<b>Семинар в РУСЕ: ЗДДС - ПРОМЕНИ 2019. КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС И ППЗДДС с лектор адв. РОСЕН РУСКОВ</b>
 • адв. Росен Русков
 • 30.01.2019

Семинар в РУСЕ: ЗДДС - ПРОМЕНИ 2019. КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС И ППЗДДС с лектор адв. РОСЕН РУСКОВ

Право на данъчен кредит при последваща регистрация,Електронен магазин и ЕКАФП(ЕУФП) – чл. 118 ЗДДС;и др.


<b>Семинар във Варна: Промени в осигурителното и данъчното законодателство - 2019</b>
 • адв. Зорница Димитрова, адв. Росен Русков
 • 23.01.2019

Семинар във Варна: Промени в осигурителното и данъчното законодателство - 2019

КСО,ДОО,Командироване, ЗДДС - 2019


<b>Семинар в Русе: Промени в осигуряването и ЗДДС - 2019</b>
 • адв. Зорница Димитрова, адв. Росен Русков
 • 22.01.2019

Семинар в Русе: Промени в осигуряването и ЗДДС - 2019

Най - актуална информация за данъчните промени от 01.01.2019г.


<b>Семинар: Новото данъчно законодателство през 2019г. Важни въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2018 г. </b>
 • адв. РОСЕН РУСКОВ,ДИМИТЪР ВОЙНОВ, адв. ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА, ДАНИЕЛА ПЕТКОВА НАП
 • 16.01.2019

Семинар: Новото данъчно законодателство през 2019г. Важни въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.

ЗДДС, ЗКПО, Осигуряване, ЗДДФЛ - промени 2019,Регулация на електронната търговия

 • «
 • »