<b>GDPR и промените в Закона за защита на личните данни.  Актуална практика на КЗЛД и насоки за приложението на Регламента.</b>

GDPR и промените в Закона за защита на личните данни. Актуална практика на КЗЛД и насоки за приложението на Регламента.

  • адвокат Десислава Кръстева CIPP/E, CIPM, адв. д-р Мартин Захариев
  • 24.02.2019

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД И ДОМЕСТИКС ЕООД, със съдействието на ФОНДАЦИЯ „ ПРАВО И ИНТЕРНЕТ ” Ви канят да вземете участие в обучение на 26.02.2019 г. на тема:

GDPR и промените в Закона за защита на личните данни.
Актуална практика на КЗЛД и насоки за приложението на Регламента.

Начало: 09:30 ч. Място на провеждане: Хотел Хемус

Лектори: адвокат Десислава Кръстева CIPP/E, CIPM
Сертифициран мениджър по управление защитата на лични данни (CIPM)) от Международната асоциация на професионалистите по лични данни (IAPP),
съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.”
и старши правен експерт към Фондация „Право и Интернет“
адв. д-р Мартин Захариев - адвокат в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“
и правен експерт към Фондация „Право и Интернет“.


9:00 ч. – 09:30 ч. – Регистрация на участниците
09:30 ч. – 11:00 ч. Тема 1
Промени в националното законодателство в областта на защита на личните данни.
- GDPR и Директива 2016/680/ЕС.
- Съотношение между GDPR и националните закони. Дерогации по GDPR – допълнителни национални правила за защита на личните данни.
- Български надзорен орган - избор и правомощия на надзорен орган.
- Надзорни правомощия на Инспектората към ВСС относно спазването на правилата за защита на личните данни.
- Предстояща подзаконова уредба и други ненормативни актове на КЗЛД.
Лектор: адв. Десислава Кръстева
11:00 ч. – 11:30 ч. – Кафе пауза
11:30 ч. – 13:00 ч. Тема 2
Упражняване на правата на субектите на данни. Средства за правна защита. Отговорност за причинени вреди и санкции за нарушения
- Упражняване на правата на субектите на данни в областта на защита на личните данни. Срокове и средства за защита при нарушаване на правата.
- Ограничения в правата на субектите на данни.
- Обработване на данни при журналистическата дейности и при литературното, научно или художествено изразяване.
- Принудителни административни мерки, санкции за нарушения на GDPR и други санкции по ЗЗЛД.
Лектор: адв. Десислава Кръстева
13:00 ч. – 14:00 ч. – Обедна почивка
14:00 ч. – 15:30 ч. Тема 3
Специални национални правила за обработване на лични данни
- Съгласие от деца
- Обработване на ЕГН
- Обработване на лични данни в сферата на трудовите правоотношения
- Видеонаблюдение
- Други правила – получаване на данни без правно основание, данни за починали лица, документи за самоличност и др.
Лектор: адв. д-р Мартин Захариев
15:30 ч. – 16:00 ч. – Кафе пауза
16:00 ч. – 17:30 ч. Тема 4
Актуална практика на КЗЛД
- Определяне на ролите: администратор, обработващ или съвместни администратори.
- Допустимост на видеонаблюдението – предели и ограничения.
- Обработване на специални категории данни – данни за здравето, биометрични данни и др.
- Обработване на лични данни от съдебната власт.

Лектор: адв. д-р Мартин Захариев


Представяне на лекторите:

Адв. Десислава Кръстева е съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” и старши правен експерт към Фондация „Право и Интернет” и ръководител на Отдела по защита на личните данни в Дружеството. Тя е Сертифициран мениджър по управление защитата на лични данни (Certified Information Privacy Manager (CIPM)) от Международната асоциация на професионалистите по лични данни (IAPP). Професионалистите, придобили единствения по рода си сертификат CIPM, притежават експертни умения за разработване и управление на програми за защита на личните данни, приложими на ниво организации.
Новопридобитият сертификат е втори за адв. Кръстева от престижната асоциация, тъй като тя е и Сертифициран професионалист по защита на личните данни за Европа (Certified Information Privacy Professional/ Europe (CIPP/E)).

Завършила е право в СУ „Св. Климент Охридски” и специализира в областите ИКТ право в направление електронна търговия, защита на личните данни, е-разплащания, е-финансови услуги, е-здравеопазване, телекомуникации, търговско право и др.
Адв. Кръстева е активен участник в изготвянето на законови и подзаконови нормативни актове и автор на многобройни доклади и становища по въпроси, свързани с прилагането на европейската правна рамка за информационните и комуникационни технологии, електронното правителство, защитата на личните данни, електронни съобщения, електронна търговия, електронни подписи, електронно здравеопазване и др.
Д-р Мартин Захариев е адвокат в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“, и правен експерт към Фондация „Право и Интернет“.
Д-р Мартин Захариев е представител по индустриална собственост в областта на марки и дизайни към Патентното ведомство, както и европейски представител по марки и дизайни.
Завършил е право в Софийския Университет „Свети Климент Охридски“, Юридически факултет и специализира в областта на правото на интелектуалната собственост, спорове с домейн имена, лични данни и арбитраж. Той също консултира в областта на трудовото право и регулация във фармацевтичния сектор.
Член е на Софийска Адвокатска Колегия, Сдружението за международни състезания по право и българската национална група на Международната асоциация за закрила на интелектуалната собственост (AIPPI).
Участник в множество национални и международни състезания по право като Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot и The Young Arbitratior Match.
Понастоящем адв. Мартин Захариев има образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ към Университета по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ), София. Докторската му дисертация е на тема “Организация и управление на автоматизираното профилиране в контекста на защитата на личните данни”.

ЗА КОНТАКТИ И ЗАПИСВАНЕ:
е–mail: magisterd@abv.bg тел. 08888 07 911 Денислава Рускова www.magisterdixit.net

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка. В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение.
Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на:
https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia

В цената на обучението са включени: 8 уч.часа лекции, две кафе паузи, папка с материал

Участниците ще получат сертификат за участие в обучение за защита личните данни.
Краен срок за записване и плащане при наличие на места: 22.02.2019г.!


ЦЕНИ :
За един участник – ( 220 лв. без ДДС) 264 лв. с ДДС
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма – (195лв. без ДДС )234 лв. с вкл. ДДС за участник


БАНКОВИ СМЕТКИ
Доместикс ЕООД - за НЕрегистрирани по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22

Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56


Обратно