<b>БУРГАС: Сделките с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС</b>
 • адв. Росен Русков
 • 29.11.2019

БУРГАС: Сделките с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС

Недвижими имоти – правни и ДДС термини, Сделките от гледна точка на ЗДДС, Частни сделки – продажба, замяна, дарение и други


<b>Шумен: Актуални проблеми на трудовите отношения през 2019 Практически решения и възможности.</b>
 • Теодора Дичева
 • 26.11.2019

Шумен: Актуални проблеми на трудовите отношения през 2019 Практически решения и възможности.

Задълженията на работодателите от началото на 2020г., предвидени в КТ, ЗХУ, ЗЗБУТ,и Наредбата за работното време почивките и отпуските.


<b> ЦАИС „ЕОП".Възлагането на обществените поръчки чрез Централизираната автоматизирана система „ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“ </b>
 • адв. Милана Кривачка – експерт в областта на обществените поръчки
 • 06.11.2019

ЦАИС „ЕОП".Възлагането на обществените поръчки чрез Централизираната автоматизирана система „ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“

Коментар на Проекта на Закон за изменение на ЗОП (публикуван на Портала за обществени консултации на 05.09.2019г.)


<b>ЗМИП – промени 2019 и актуална практика.</b>
 • : адв. Асен Апостолов, Лора Георгиева, юрист - Екип от адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“
 • 01.11.2019

ЗМИП – промени 2019 и актуална практика.

Националната оценка на риска и вътрешните правила. Нов законопроект за изменение на ЗМИП (внесен в НС на 03.07.2019г.)


<b>Лизинг – практически аспекти на промените в счетоводното отчитане и данъчното третиране по ЗКПО</b>
 • Димитър Войнов - данъчен консултант
 • 31.10.2019

Лизинг – практически аспекти на промените в счетоводното отчитане и данъчното третиране по ЗКПО

МСФО 16 „Лизинг“, СС 17 „Лизинг“ промени и примери от практиката


<b>Пловдив: Сделките с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС</b>
 • адв. Росен Русков - данъчен експерт
 • 29.10.2019

Пловдив: Сделките с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС

Недвижими имоти – правни и ДДС термини, Сделките от гледна точка на ЗДДС, Частни сделки – продажба, замяна, дарение и други


<b>Трудовите отношения - СИРВ, извънреден труд, Закон за хората с увреждания</b>
 • Теодора Дичева
 • 17.10.2019

Трудовите отношения - СИРВ, извънреден труд, Закон за хората с увреждания

Практически решения за работодателите - забрани, ограничения и правни възможности.


<b>Актуалните Промени в Закона за Устройство на Територията - 2019</b>
 • Савин Ковачев - Консултант по ЗУТ
 • 15.10.2019

Актуалните Промени в Закона за Устройство на Територията - 2019

Актуалните Промени в ЗУТ и Закона за кадастъра и имотния регистър.Очаквани промени в подзаконовите нормативни актове


<b>Законодателни промени в областта на ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ през 2019 г. </b>
 • адв. Йордан Политов - Ръководител на Отдел „Интелектуална собственост и иновации“ Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“
 • 30.09.2019

Законодателни промени в областта на ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ през 2019 г.

Най-важните промени в действащата нормативна уредба през 2019 г.


<b>"ЗДДС и сделките с недвижими имоти" </b>
 • адв. Росен Русков - данъчен експерт
 • 27.09.2019

"ЗДДС и сделките с недвижими имоти"

Правна регламентация. Сделките с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС.

 • «
 • »