Нашите консултанти

Ние си сътрудничим с изтъкнати специалисти - консултанти и университетски преподаватели, автори на публикации в периодични издания и книги на счетоводно правна тематика като:
адв. Росен Русков - данъчен експерт, ЗДДС, Димитър Войнов - експерт по счетоводство и ЗКПО, адв. Зорница Димитрова - експерт по осигурително законодателство и ЗДДФЛ, Теодора Дичева - експерт по трудово законодателство, Савин Ковачев - експерт по Закона за устройство на територията и кадастъра, адв. Милана Кривачка - експерт по Обществени поръчки и много други експерти.