<b>АКТУАЛИЗИРАНИ ТЕМИ НА ОБУЧЕНИЯТА ПО ЗДДС</b>
  • 02.01.2020

АКТУАЛИЗИРАНИ ТЕМИ НА ОБУЧЕНИЯТА ПО ЗДДС

Актуализирахме темите на обученията за промените в ЗДДС - 2020г. с лектор адв. Росен Русков. Актуализацията е от 02.01.2020г. Вижте всички предстоящи обучения в раздел ...


Промените в данъчното законодателство - 2020 г.
  • 06.12.2019

Промените в данъчното законодателство - 2020 г.

Обнародван е ЗИД на ЗКПО
Изменение в ЗМИП!
  • 07.05.2019

Изменение в ЗМИП!

Публикуван е ЗИД на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, с който се правят изменения в ЗМИПДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ 2019 И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2018г., ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, КСО,КТ
  • 27.11.2018

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ 2019 И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2018г., ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, КСО,КТ

Тридневно модулно обучение 16 - 17 - 18.01.2019г. с Димитър Войнов, адв. Зорница Димитрова, адв. Росен Русков, Даниела Петкова, НАППубликуван  Законът за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки
  • 18.10.2018

Публикуван Законът за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

В Държавен вестник, брой: 86, от дата 18.10.2018 г. е публикуван Законът за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces


Осем нови електронни услуги предоставя НАП на своите клиенти
  • 16.10.2018

Осем нови електронни услуги предоставя НАП на своите клиенти

Осем нови електронни услуги предоставя НАП на своите клиенти От 15 октомври НАП предостави осем нови електронни услуги на своите клиенти. С това броят на ...

  • »