В Държавен вестник 55 от днес 27.06. е публикуван ПИД на ППЗДДС 2023
  • 27.06.2023

В Държавен вестник 55 от днес 27.06. е публикуван ПИД на ППЗДДС 2023

В Държавен вестник 55 от днес 27.06. е публикуван ПИД на ППЗДДС 2023


Предстоящи обучения май - юни 2023г.
  • 15.05.2023

Предстоящи обучения май - юни 2023г.

Най - новите ни обученияОбнародван е ЗИД ЗКПО
  • 13.12.2022

Обнародван е ЗИД ЗКПО

ЗИД ЗКПО


НАП информира относно ползване данъчните облекчения за деца и деца с увреждания
  • 25.11.2022

НАП информира относно ползване данъчните облекчения за деца и деца с увреждания

До края на декември заявяваме данъчните облекчения за деца чрез работодателя


<b>Прагът за задължителна регистрация по ЗДДС се увеличава от 50 на 100 хиляди лева от 01.01.2023 г.</b>
  • 17.11.2022

Прагът за задължителна регистрация по ЗДДС се увеличава от 50 на 100 хиляди лева от 01.01.2023 г.

Прагът за задължителната регистрация по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС се увеличава от 50 000 на 100 000 лева. Изменението влиза в сила от 01.01.2023 ...


В брой 62/05.08.2022г. на Държавен вестник са публикувани промени в Кодекса на труда 2022
  • 05.08.2022

В брой 62/05.08.2022г. на Държавен вестник са публикувани промени в Кодекса на труда 2022

Kови права и задължения за страните по трудовото правоотношение


ЗИД на закона за държавния бюджет
  • 05.07.2022

ЗИД на закона за държавния бюджет

ДВ бр.52 от 05.07.2022г.  • 02.01.2022

ДВ бр.111 от 31.12.2021г. обнародван ЗИДДС

В ДВ. бр. 111 от дата 31.12.2021 г. е обнародван Закон за изменение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИ ЗДДС), в сила от от 1 януари 2022 г. С промени в преходни и ...

  • »