<b>Онлайн обучение на 26.09.2024г. ЗДДС - ДОСТАВКИ НА СТОКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЕС. Вижте видео анонса.</b>
 • 25.07.2024

Онлайн обучение на 26.09.2024г. ЗДДС - ДОСТАВКИ НА СТОКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЕС. Вижте видео анонса.

Основни понятия, Видове доставки на стоки в ЕС, Доставка на стоки с монтаж и инсталация; Съпоставка с ВОД и ВОП;


<b>Промени в ППЗДДС</b>
 • 25.06.2024

Промени в ППЗДДС

В Държавен вестник бр.54/25.06.24 г. е обнародван ПИД ППЗДДС), в сила от 25.06.2024 г.


<b>Ваучерите за храна стават електронни от 1 юли</b>
 • 03.06.2024

Ваучерите за храна стават електронни от 1 юли

Търговците ще продължат да приемат хартиените ваучери до изтичането на срока на валидност


Какво предвижда реформата за въвеждане на стандарта за данъчно-счетоводно отчитане SAF-T в България?
 • 08.02.2024

Какво предвижда реформата за въвеждане на стандарта за данъчно-счетоводно отчитане SAF-T в България?

НАП - Национална агенция за приходите съобщава: Напредва работата по внедряване на новия стандарт за обмен на информация между данъкоплатците и администрацията ...


Обнародван ЗДБРБ 2024 г.
 • 30.12.2023

Обнародван ЗДБРБ 2024 г.

ЗДБРБ 2024 г.


Обнародвани ЗИД ЗДДФЛ, ЗИД ДОПК, ЗИД ЗМДТ, ЗИД ЗДДС, ЗИД ЗКПО, ЗБНЗОК 2024 г., ЗБДОО 2024 г.
 • 22.12.2023

Обнародвани ЗИД ЗДДФЛ, ЗИД ДОПК, ЗИД ЗМДТ, ЗИД ЗДДС, ЗИД ЗКПО, ЗБНЗОК 2024 г., ЗБДОО 2024 г.

ЗИД ЗДДФЛ, ЗИД ДОПК, ЗИД ЗМДТ, ЗИД ЗДДС, ЗИД ЗКПО, ЗБНЗОК 2024 г. и ЗБДОО 2024 г.


В Държавен вестник 55 от 27.06. е публикуван ПИД на ППЗДДС 2023
 • 27.06.2023

В Държавен вестник 55 от 27.06. е публикуван ПИД на ППЗДДС 2023

В Държавен вестник 55 от днес 27.06. е публикуван ПИД на ППЗДДС 2023


Предстоящи обучения май - юни 2023г.
 • 15.05.2023

Предстоящи обучения май - юни 2023г.

Най - новите ни обученияОбнародван е ЗИД ЗКПО
 • 13.12.2022

Обнародван е ЗИД ЗКПО

ЗИД ЗКПО

 • »