Публикуван е ПИД на ППЗДДС

Публикуван е ПИД на ППЗДДС

  • 13.07.2018

В Държавен вестник брой: 58, от дата 13.7.2018 г. е публикуван:
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
ПИД на ППЗДДС


Обратно