Публикуван  Законът за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

Публикуван Законът за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

  • 18.10.2018

В Държавен вестник,
брой: 86, от дата 18.10.2018 г. е публикуван
Законът за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки
http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces


Обратно