ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ 2019 И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2018г., ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, КСО,КТ

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ 2019 И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2018г., ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, КСО,КТ

  • 27.11.2018

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД Ви представят програмата на
семинар в три отделни модула на 16 - 17 - 18.01.2019г.

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ - ПРОМЕНИ 2019 И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2018г.
ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В Осигуряването.
АКТУАЛНИ ТЕМИ И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС И ППЗДДС
АКТУАЛНА ПРАКТИКА ПО ЗДДФЛ

Лектори:
адвокат РОСЕН РУСКОВ – експерт по ЗДДС
ДИМИТЪР ВОЙНОВ – експерт по ЗКПО
адвокат ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА –експерт по осигурително право
ДАНИЕЛА ПЕТКОВА – главен експерт по приходите НАП, методолог по ЗДДФЛ
Три модула –– комбиниране по избор на участниците
София, хотел ЦЕНТРАЛ
www.hemushotels.com


Обратно