Новият ЗИД на ЗКПО вече е публикуван в Държавен вестник бр. 98

Новият ЗИД на ЗКПО вече е публикуван в Държавен вестник бр. 98

  • 27.11.2018

Новият Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане e публикуван днес 27.11.2018г. в Държавен вестник бр.98
В него се правят изменения в ЗДДС, ЗДДФЛ, Закона за счетоводството и други закони.
ЗИД на ЗКПО


Обратно