Промени в ЗОП и ППЗОП -  Постановление на МС за приемане на Наредба за външните експерти при предварителен контрол на обществени поръчки

Промени в ЗОП и ППЗОП - Постановление на МС за приемане на Наредба за външните експерти при предварителен контрол на обществени поръчки

  • 11.02.2019

В Портала за обществено обсъждане е публикуван проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за външните експерти при предварителен контрол на обществени поръчки. В преходните и заключителни разпоредби на постановлението се правят промени в ППЗОП.
http://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4009


Обратно