Проект на Закон за изменение и допълнение на ЗДДС

Проект на Закон за изменение и допълнение на ЗДДС

  • 11.09.2020

Публикуван е за обществено обсъждане Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност и Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност на следната страница: http://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5435
Дата на приключване:11.10.2020 г.


Обратно