Указание от 10.05.2022 г. относно счетоводно отчитане и данъчно третиране на механизма на предоставяне на ваучерите за храна

Указание от 10.05.2022 г. относно счетоводно отчитане и данъчно третиране на механизма на предоставяне на ваучерите за храна

  • 16.05.2022

Министерство на финансите е публикувало Указание от 10.05.2022 г. относно счетоводно отчитане и данъчно третиране на механизма на предоставяне на ваучерите за храна по чл. 209, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане
https://www.minfin.bg/bg/528


Обратно