ЗИД на закона за държавния бюджет

ЗИД на закона за държавния бюджет

  • 05.07.2022

В ДВ бр.52 от 05.07.2022г. е публикуван ЗИД на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.С него се правят промени в ЗДДС и др. закони. Има промени и при данъчните облекчения за деца. Законът влиза в сила от 1.07.2022г. с малки изключения. https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=4A245D98CF5CB3F1C63D8107512B1E4F?idMat=174605


Обратно