Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на ЗДДС и проект на ЗИД на ДОПК

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на ЗДДС и проект на ЗИД на ДОПК

  • 19.03.2023

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, заедно с мотиви към него https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7498 и проект на ЗИД на ДОПК с мотиви към него


Обратно