В Държавен вестник 55 от  27.06. е публикуван ПИД на ППЗДДС 2023

В Държавен вестник 55 от 27.06. е публикуван ПИД на ППЗДДС 2023

  • 27.06.2023

В Държавен вестник 55 от днес 27.06. е публикуван ПИД на ППЗДДС 2023
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=9DE90C5EDF62D78894103AE3D9B1A213?idMat=196638&fbclid=IwAR3WkB3krfJXFV6SGfTo8vfRCFpXi3k-PX06vy8zre3dqqkJdrXJvJNn7t4


Обратно