Обнародвани ЗИД ЗДДФЛ, ЗИД ДОПК, ЗИД ЗМДТ, ЗИД ЗДДС, ЗИД ЗКПО, ЗБНЗОК 2024 г., ЗБДОО 2024 г.

Обнародвани ЗИД ЗДДФЛ, ЗИД ДОПК, ЗИД ЗМДТ, ЗИД ЗДДС, ЗИД ЗКПО, ЗБНЗОК 2024 г., ЗБДОО 2024 г.

  • 22.12.2023

В ДВ. бр. 106 от 22.12.2023 г. са обнародвани: ЗИД ЗДДФЛ; ЗИД ДОПК; ЗИД ЗМДТ; ЗИД ЗДДС; ЗИД ЗКПО;ЗБНЗОК 2024 г. и ЗБДОО 2024 г. https://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces


Обратно