Изменение в ЗМИП!
  • 07.05.2019

Изменение в ЗМИП!

Публикуван е ЗИД на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, с който се правят изменения в ЗМИПДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ 2019 И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2018г., ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, КСО,КТ
  • 27.11.2018

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ 2019 И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2018г., ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, КСО,КТ

Тридневно модулно обучение 16 - 17 - 18.01.2019г. с Димитър Войнов, адв. Зорница Димитрова, адв. Росен Русков, Даниела Петкова, НАППубликуван  Законът за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки
  • 18.10.2018

Публикуван Законът за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

В Държавен вестник, брой: 86, от дата 18.10.2018 г. е публикуван Законът за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces


Осем нови електронни услуги предоставя НАП на своите клиенти
  • 16.10.2018

Осем нови електронни услуги предоставя НАП на своите клиенти

Осем нови електронни услуги предоставя НАП на своите клиенти От 15 октомври НАП предостави осем нови електронни услуги на своите клиенти. С това броят на ...


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г.
  • 27.09.2018

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г.

Всеки клиент ще може да провери дали покупката му е отчетена в НАП


Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане
  • 31.08.2018

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното ...


Публикуван е ПИД на ППЗДДС
  • 13.07.2018

Публикуван е ПИД на ППЗДДС

В Държавен вестник брой: 58, от дата 13.7.2018 г. е публикуван: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената ...

  • «
  • »