Публикуван е ПИД на ППЗДДС
  • 13.07.2018

Публикуван е ПИД на ППЗДДС

В Държавен вестник брой: 58, от дата 13.7.2018 г. е публикуван: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената ...
Проект на Правилник за изменение и допълнение на ППЗДДС
  • 29.05.2018

Проект на Правилник за изменение и допълнение на ППЗДДС

Публикуван е Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност http://www.minfin.bg/bg/legislation1/176Проект на ЗИД на Закона за защита на личните данни
  • 30.04.2018

Проект на ЗИД на Закона за защита на личните данни

Удължен срок на обсъждане на публикувания на 30.04.18 г. проект на ЗИД на Закона за защита на личните данни


Аутсорсинг услуга "Длъжностно лице по защита на данните" съгласно GDPR
  • 24.04.2018

Аутсорсинг услуга "Длъжностно лице по защита на данните" съгласно GDPR

ГАП Анализ и други услуги свързани с GDPR


Проверяваме онлайн хонорарите си от 2017 г.
  • 28.03.2018

Проверяваме онлайн хонорарите си от 2017 г.

Проверяваме онлайн хонорарите си от 2017 г. на сайта на НАП


ЗИД на Закона за митниците - промени в ЗДДС и други закони
  • 16.03.2018

ЗИД на Закона за митниците - промени в ЗДДС и други закони

В Държавен вестник брой: 24, от дата 16.3.2018 г. е публикуван ЗИД на Закона за митниците


Фирмите подават данни за платени доходи на физически лица до 15 март
  • 16.02.2018

Фирмите подават данни за платени доходи на физически лица до 15 март

Фирмите подават данни за платени доходи на физически лица до 15 март Облагаемите доходи от игри на случайността (парични, както и предметни награди на стойност над ...

  • «
  • »