<b>Семинар във Варна: Последните промени в Закона за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане</b>
 • адв. Милана Кривачка – експерт в областта на обществените поръчки
 • 26.03.2019

Семинар във Варна: Последните промени в Закона за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане

Най - актуалното за обществените поръчки и новият правилник за прилагане на закона


<b>Промените в ЗДДФЛ за 2019 г. и актуални въпроси по ЗДДФЛ</b>
 • ДАНИЕЛА ПЕТКОВА, главен експерти по приходите НАП, методолог по ЗДДФЛ
 • 02.04.2019

Промените в ЗДДФЛ за 2019 г. и актуални въпроси по ЗДДФЛ

Промени в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. Особености при деклариране на придобити през 2018 г. доходи.


<b>Промените в Закона за защита на личните данни от 2019г. Актуална практика на КЗЛД и насоки за приложението на Регламента.</b>
 • адв. Румяна Йорданова, CIPP/E член на Екип „Пенков, Марков и партньори“
 • 05.04.2019

Промените в Закона за защита на личните данни от 2019г. Актуална практика на КЗЛД и насоки за приложението на Регламента.

Промените в националното законодателство ЗЗЛД и добри практики


<b>Законът за мерките срещу изпирането на пари и правилникът по прилагането му</b>
 • Екип от адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“
 • 09.04.2019

Законът за мерките срещу изпирането на пари и правилникът по прилагането му

Комплексна проверка,деклариране действителен собственик, Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари


<b>ЗДДС и сделките с недвижими имоти</b>
 • адв. Росен Русков
 • 16.04.2019

ЗДДС и сделките с недвижими имоти

Сделките с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС


<b>Обучение за Длъжностни лица по защита на личните данни</b>
 • адв. Румяна Йорданова, CIPP/E член на Екип „Пенков, Марков и партньори“
 • 23.04.2019

Обучение за Длъжностни лица по защита на личните данни

Знания в областта на защитата на лични данни, за заемане длъжности и изпълняване функции на DPO


<b>Последните промени в Закона за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане</b>
 • адв. Милана Кривачка – експерт в областта на обществените поръчки
 • 17.05.2019

Последните промени в Закона за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане

Постановление № 30 от 20.02.2019 г., ДВ бр. 20, от 8.3.2019 г., промените в ЗОП и ППЗОП влизащи в сила от 1 ноември 2019 г., практически казуси и актуални теми


<b>Обучение във Варна: ЗДДС и сделките с недвижими имоти</b>
 • адв. Росен Русков
 • 21.05.2019

Обучение във Варна: ЗДДС и сделките с недвижими имоти

Сделките с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС


<b>„ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ върху произведения на архитектурата“ </b>
 • адв. Йордан Политов - Ръководител на Отдел „Интелектуална собственост и иновации“ Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“
 • 30.05.2019

„ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ върху произведения на архитектурата“

Прилагане на правата върху интелектуална собственост,Авторското право върху произведения на архитектурата и др.