<b>ЗДДС и сделките с недвижими имоти</b>
 • адв. Росен Русков
 • 15.05.2019

ЗДДС и сделките с недвижими имоти

Сделките с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС


<b>Лизинг – практически аспекти на промените в счетоводното отчитане и данъчното третиране по ЗКПО</b>
 • Димитър Войнов - данъчен консултант
 • 16.05.2019

Лизинг – практически аспекти на промените в счетоводното отчитане и данъчното третиране по ЗКПО

Данъчно третиране по ЗКПО на оперативен и финансов лизинг. Разглеждане на практически примери


<b>Последните промени в Закона за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане</b>
 • адв. Милана Кривачка – експерт в областта на обществените поръчки
 • 17.05.2019

Последните промени в Закона за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане

Постановление № 30 от 20.02.2019 г., ДВ бр. 20, от 8.3.2019 г., промените в ЗОП и ППЗОП влизащи в сила от 1 ноември 2019 г., практически казуси и актуални теми


<b>Обучение във Варна: ЗДДС и сделките с недвижими имоти</b>
 • адв. Росен Русков
 • 21.05.2019

Обучение във Варна: ЗДДС и сделките с недвижими имоти

Сделките с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС


<b>Законът за мерките срещу изпирането на пари и правилникът по прилагането му. </b>
 • Екип от адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“
 • 23.05.2019

Законът за мерките срещу изпирането на пари и правилникът по прилагането му.

Комплексна проверка,деклариране действителен собственик,оценка на риска,докладване,санкции


<b>„ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ върху произведения на архитектурата“ </b>
 • адв. Йордан Политов - Ръководител на Отдел „Интелектуална собственост и иновации“ Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“
 • 30.05.2019

„ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ върху произведения на архитектурата“

Прилагане на правата върху интелектуална собственост,Авторското право върху произведения на архитектурата и др.