<b>РАЗГРАД: АКТУАЛНА ПРАКТИКА И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС. Промени - 2020</b>
 • адв. Росен Русков
 • 17.12.2019

РАЗГРАД: АКТУАЛНА ПРАКТИКА И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС. Промени - 2020

Коментар на промените в ЗДДС от 01. 01. 2020г.


<b>В. ТЪРНОВО: АКТУАЛНА ПРАКТИКА И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС. Промени - 2020</b>
 • адв. Росен Русков
 • 18.12.2019

В. ТЪРНОВО: АКТУАЛНА ПРАКТИКА И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС. Промени - 2020

Коментар напромените в ЗДДС от 01. 01. 2020г.


<b>ПЛОВДИВ: АКТУАЛНА ПРАКТИКА И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС . Промени - 2020</b>
 • адв. Росен Русков
 • 19.12.2019

ПЛОВДИВ: АКТУАЛНА ПРАКТИКА И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС . Промени - 2020

Коментар на промените в ЗДДС от 01. 01. 2020г.


<b>Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти</b>
 • Любка Тимчева, Катя Гущерска
 • 10.01.2020

Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти

Изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.


<b>ШУМЕН: Промени в осигурителното законодателство от 2020г. </b>
 • адвокат ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА, Г. Желязкова, експерт от НАП
 • 14.01.2020

ШУМЕН: Промени в осигурителното законодателство от 2020г.

Актуални казуси и съдебна практика


<B>ВАРНА:ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО - 2020. ЗКПО, ЗДДС, ОСИГУРЯВАНЕ, ЗДДФЛ</B>
 • Димитър Войнов, адв. Зорница Димитрова, адв. Росен Русков
 • 15.01.2020

ВАРНА:ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО - 2020. ЗКПО, ЗДДС, ОСИГУРЯВАНЕ, ЗДДФЛ

Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2019 г.


<b>Русе: АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПРОМЕНИТЕ от 01.01. 2020г. </b>
 • адвокат ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА
 • 20.01.2020

Русе: АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПРОМЕНИТЕ от 01.01. 2020г.

Актуална практика и промени в ЗДДФЛ


<b>Русе:Промени в ЗДДС от 01. 01. 2020г. Актуални казуси по прилагане на ЗДДС и ППЗДДС от 2019г. </b>
 • адв. Росен Русков
 • 21.01.2020

Русе:Промени в ЗДДС от 01. 01. 2020г. Актуални казуси по прилагане на ЗДДС и ППЗДДС от 2019г.

Подробен анализ на промените в ЗДДС от 01. 01. 2020г.


<b>ШУМЕН: Промени в ЗДДС от 01. 01. 2020г.</b>
 • адв. Росен Русков
 • 22.01.2020

ШУМЕН: Промени в ЗДДС от 01. 01. 2020г.

АКТУАЛНИ ТЕМИ И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС


<b> ПЛЕВЕН: ПРОМЕНИТЕ В ЗДДС от 01. 01. 2020г. АКТУАЛНИ ТЕМИ И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС </B>
 • адв. Росен Русков
 • 24.01.2020

ПЛЕВЕН: ПРОМЕНИТЕ В ЗДДС от 01. 01. 2020г. АКТУАЛНИ ТЕМИ И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС

Подробен анализ на промените в ЗДДС от 01. 01. 2020г.