<b>Поетапното въвеждане на ЦАИС „ЕОП“. Практически и правни проблеми на обществените поръчки </b>
  • адв. Милана Кривачка – експерт в областта на обществените поръчки
  • 06.03.2020

Поетапното въвеждане на ЦАИС „ЕОП“. Практически и правни проблеми на обществените поръчки

Актуални казуси по ЗОП<b>РАЗПОЗНАВАНЕ НА СЪМНИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ И СДЕЛКИ ПО ЗМИП</b>
  • Петър Петров, доктор по икономика и управление
  • 20.03.2020

РАЗПОЗНАВАНЕ НА СЪМНИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ И СДЕЛКИ ПО ЗМИП

Националната оценка на риска, вътрешни правила, основни рискови фактори<b>ФИНАНСОВ АНАЛИЗ ЗА МЕНИДЖЪРИ</b>
  • Петър Петров - доктор по икономика и управление
  • 10.04.2020

ФИНАНСОВ АНАЛИЗ ЗА МЕНИДЖЪРИ

Подобряване на финансовото състояние и резултатите от дейността на фирмата<b>ЗДДС и Правилникът за прилагането му - ПРОМЕНИ 2020</b>
  • адв. Росен Русков
  • 23.04.2020

ЗДДС и Правилникът за прилагането му - ПРОМЕНИ 2020

Последователно извършване на еднородна дейност, фискална дисциплина, електронен магазин и др.


<b>Актуални проблеми в социалното осигуряване през 2020 г.</b>
  • адвокат ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА
  • 24.04.2020

Актуални проблеми в социалното осигуряване през 2020 г.

Коригиране на справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ