<b>Пловдив: Обзор на промените в ЗДДС и ППЗДДС - 2020</b>
  • адв. Росен Русков
  • 15.07.2020

Пловдив: Обзор на промените в ЗДДС и ППЗДДС - 2020

Актуални казуси, намалена ставка, отговори на въпроси


<b>Велико Търново:Обзор на промените в ЗДДС и ППЗДДС от 01.01.2020г. </b>
  • адв. Росен Русков
  • 21.07.2020

Велико Търново:Обзор на промените в ЗДДС и ППЗДДС от 01.01.2020г.

Актуални казуси, намалена ставка, отговори на въпроси


<b>Варна: Модул 1 - Обзор промени на ЗДДС - 2020 Модул 2 - Сделките с имоти и ЗДДС</b>
  • адв. Росен Русков
  • 22.07.2020

Варна: Модул 1 - Обзор промени на ЗДДС - 2020 Модул 2 - Сделките с имоти и ЗДДС

Актуални вапроси по ЗДДС, нови ставки, сделките с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС


<b>Промените в Кодекса на труда от юли 2020 година</b>
  • Теодора Дичева
  • 27.07.2020

Промените в Кодекса на труда от юли 2020 година

Актуални проблеми на трудовите отношения