<b>ФИНАНСОВ АНАЛИЗ ЗА МЕНИДЖЪРИ</b>
 • Петър Петров - доктор по икономика и управление
 • 10.04.2020

ФИНАНСОВ АНАЛИЗ ЗА МЕНИДЖЪРИ

Подобряване на финансовото състояние и резултатите от дейността на фирмата<b>ЗДДС и Правилникът за прилагането му - ПРОМЕНИ 2020</b>
 • адв. Росен Русков
 • 23.04.2020

ЗДДС и Правилникът за прилагането му - ПРОМЕНИ 2020

Последователно извършване на еднородна дейност, фискална дисциплина, електронен магазин и др.


<b>Актуални проблеми в социалното осигуряване през 2020 г.</b>
 • адвокат ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА
 • 24.04.2020

Актуални проблеми в социалното осигуряване през 2020 г.

Коригиране на справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ<b>ЗОП и промени ППЗОП. Завършване на въвеждането на ЦАИС "ЕОП" до декември 2020г. </b>
 • адв. Милана Кривачка – експерт в областта на обществените поръчки
 • 29.04.2020

ЗОП и промени ППЗОП. Завършване на въвеждането на ЦАИС "ЕОП" до декември 2020г.

Актуални казуси по ЗОП<b>РАЗПОЗНАВАНЕ НА СЪМНИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ И СДЕЛКИ ПО ЗМИП</b>
 • Петър Петров, доктор по икономика и управление
 • 12.05.2020

РАЗПОЗНАВАНЕ НА СЪМНИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ И СДЕЛКИ ПО ЗМИП

Националната оценка на риска, вътрешни правила, основни рискови фактори


<b>Сделките с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС</b>
 • адв. Росен Русков
 • 15.05.2020

Сделките с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС

Правни и ДДС термини. Частни сделки и други важни моменти