<b>Последните промените в Кодекса на труда - юли 2020 година. Актуални проблеми на трудовите отношения. </b>
 • Теодора Дичева
 • 28.09.2020

Последните промените в Кодекса на труда - юли 2020 година. Актуални проблеми на трудовите отношения.

Промените в Кодекса на труда, 2. Променения текст в Наредбата за работното време, почивките и отпуските и други теми
<b>ЦАИС „ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“ и предстоящите промени в ЗОП</b>
 • адв. Милана Кривачка
 • 12.10.2020

ЦАИС „ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“ и предстоящите промени в ЗОП

Практически и правни проблеми на обществените поръчки -2020


<b>Габрово: Сделките с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС </b>
 • адв. Росен Русков
 • 16.10.2020

Габрово: Сделките с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС

Правни и ДДС термини . Частни сделки и други важни моменти<b>Шумен: Текущи и предстоящи промени в Кодекса на труда</b>
 • Теодора Дичева
 • 17.11.2020

Шумен: Текущи и предстоящи промени в Кодекса на труда

Актуални проблеми на трудовите отношения


<b>ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2020г. ЗДДС, ЗДДФЛ, Осигурително законодателство</b>
 • адв. Росен Русков, адв. Зорница Димитрова, Даниела Петкова, Димитър Войнов
 • 24.11.2020

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2020г. ЗДДС, ЗДДФЛ, Осигурително законодателство

Три модула - комбиниране по избор на участниците!


<b>Шумен:ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2020 г. Актуална практика и предстоящи промени - 2021</b>
 • Димитър Войнов
 • 07.12.2020

Шумен:ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2020 г. Актуална практика и предстоящи промени - 2021

ЗКПО и кризисното законодателство, Подготовка за годишното данъчно приключване на 2020 г, промени 2021


<b>Разград: Промените в ЗДДС през 2020 и предстоящите изменения от 01.01.2021г.</b>
 • адв. Росен Русков
 • 08.12.2020

Разград: Промените в ЗДДС през 2020 и предстоящите изменения от 01.01.2021г.

Практически казуси и отговори на въпроси