<b>София: Модул 1 - Обзор промени на ЗДДС - 2020 Модул 2 - Сделките с имоти и ЗДДС</b>
  • адв. Росен Русков
  • 17.09.2020

София: Модул 1 - Обзор промени на ЗДДС - 2020 Модул 2 - Сделките с имоти и ЗДДС

Актуални вапроси по ЗДДС, нови ставки, сделките с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС


<b>Последните промените в Кодекса на труда - юли 2020 година. Актуални проблеми на трудовите отношения. </b>
  • Теодора Дичева
  • 28.09.2020

Последните промените в Кодекса на труда - юли 2020 година. Актуални проблеми на трудовите отношения.

Промените в Кодекса на труда, 2. Променения текст в Наредбата за работното време, почивките и отпуските и други теми


<b>Актуални проблеми в социалното осигуряване през 2020 г.</b>
  • адв. Зорница Димитрова
  • 28.09.2020

Актуални проблеми в социалното осигуряване през 2020 г.

Промени, практически въпроси и казуси