<b>ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО И ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2021 ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, ОСИГУРЯВАНЕ</b>
  • Димитър Войнов, адв. Зорница Димитрова, адв. Росен Русков
  • 18.01.2021

ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО И ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2021 ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, ОСИГУРЯВАНЕ

Три отделни модула по избор - Онлайн


<b>ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО И ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2021 ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, ОСИГУРЯВАНЕ</b>
  • Димитър Войнов, адв. Зорница Димитрова, адв. Росен Русков
  • 27.01.2021

ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО И ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2021 ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, ОСИГУРЯВАНЕ

Три отделни модула по избор - Онлайн