<b>НОВИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ - 2021</b>
  • адв. Милана Кривачка
  • 26.01.2021

НОВИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ - 2021

АНАЛИЗ НА ПРОБЛЕМИТЕ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА


<b>ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО И ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2021 ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, ОСИГУРЯВАНЕ</b>
  • Димитър Войнов, адв. Зорница Димитрова, адв. Росен Русков
  • 27.01.2021

ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО И ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2021 ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, ОСИГУРЯВАНЕ

Три отделни модула по избор - Онлайн