<b>Корекция на счетоводни и данъчни грешки по ЗКПО - онлайн</b>
 • Димитър Войнов
 • 20.09.2021

Корекция на счетоводни и данъчни грешки по ЗКПО - онлайн

подаване на коригираща данъчна декларация до 30 септември


<b> Коригиране и заличаване на декларация обр. № 1 и декларации обр. № 6 - онлайн </b>
 • адв. Зорница Димитрова
 • 29.09.2021

Коригиране и заличаване на декларация обр. № 1 и декларации обр. № 6 - онлайн

Особени случаи от практиката на предприятията.


<b>ЗДДС и сделките с недвижими имоти - онлайн</b>
 • адв. Росен Русков
 • 30.09.2021

ЗДДС и сделките с недвижими имоти - онлайн

Практически въпроси и казуси за избягване на необратими финансови грешки


<b>ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ - 2021 онлайн</b>
 • Теодора Дичева
 • 15.10.2021

ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ - 2021 онлайн

трудовото законодателство и ефективното използване на човешките ресурси


<b>Търговски и правни проблеми при Годишно финансово приключване и разпределение на печалбата в ООД и АД - онлайн</b>
 • Доц. д-р НИКОЛАЙ КОЛЕВ
 • 21.10.2021

Търговски и правни проблеми при Годишно финансово приключване и разпределение на печалбата в ООД и АД - онлайн

Регистърно производство по обявяване в ТРРЮЛНЦ и други теми