<b>Корекция на счетоводни и данъчни грешки по ЗКПО</b>
  • Димитър Войнов
  • 20.09.2021

Корекция на счетоводни и данъчни грешки по ЗКПО

подаване на коригираща данъчна декларация до 30 септември


<b> Коригиране и заличаване на декларация обр. № 1 и декларации обр. № 6.  </b>
  • адв. Зорница Димитрова
  • 29.09.2021

Коригиране и заличаване на декларация обр. № 1 и декларации обр. № 6.

Особени случаи от практиката на предприятията.


<b>ЗДДС и сделките с недвижими имоти - онлайн</b>
  • адв. Росен Русков
  • 30.09.2021

ЗДДС и сделките с недвижими имоти - онлайн

Практически въпроси и казуси за избягване на необратими финансови грешки