<b>ЗДДС и промяната в режимите на дистанционните продажби от 01.07. 2021г. - онлайн</b>
 • адв. Росен Русков
 • 27.10.2021

ЗДДС и промяната в режимите на дистанционните продажби от 01.07. 2021г. - онлайн

Интернет търговия и „електронен магазин” по Наредба № Н- 18


<b> Коригиране и заличаване на декларация обр. № 1 и декларации обр. № 6 - онлайн </b>
 • адв. Зорница Димитрова
 • 28.10.2021

Коригиране и заличаване на декларация обр. № 1 и декларации обр. № 6 - онлайн

Особени случаи от практиката на предприятията.


<b>Плевен: ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2021 Г.Промени и актуална практика по ЗДДС - 2021 в два модула</b>
 • Димитър Войнов, адв. Росен Русков
 • 01.11.2021

Плевен: ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2021 Г.Промени и актуална практика по ЗДДС - 2021 в два модула

Модул 1 ЗКПО - 01.11.2021г. Модул 2 ЗДДС - 16.11.2021г


<b>Русе: ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2021 Г.Промени и актуална практика по ЗДДС - 2021 в два модула</b>
 • Димитър Войнов, адв. Росен Русков
 • 02.11.2021

Русе: ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2021 Г.Промени и актуална практика по ЗДДС - 2021 в два модула

Модул 1 ЗКПО - 02.11.2021г. Модул 2 ЗДДС - 17.11.2021г


<b>Варна: ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2021 Г.Промени и актуална практика по ЗДДС - 2021 в два модула</b>
 • Димитър Войнов, адв. Росен Русков
 • 03.11.2021

Варна: ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2021 Г.Промени и актуална практика по ЗДДС - 2021 в два модула

Модул 1 ЗКПО - 03.11.2021г. Модул 2 ЗДДС - 18.11.2021г


<b>Шумен: ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2021 Г.Промени и актуална практика по ЗДДС - 2021 в два модула</b>
 • Димитър Войнов, адв. Росен Русков
 • 04.11.2021

Шумен: ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2021 Г.Промени и актуална практика по ЗДДС - 2021 в два модула

Модул 1 ЗКПО - 04.11.2021г. Модул 2 ЗДДС - 19.11.2021г


<b>Годишното данъчно приключване на 2021 - онлайн</b>
 • Димитър Войнов
 • 04.11.2021

Годишното данъчно приключване на 2021 - онлайн

Практическото прилагане на счетоводното законодателство и ЗКПО


<b>Трудови договори, отпуски, обезщетения, квоти - актуални промени и практически въпроси - онлайн</b>
 • Теодора Дичева
 • 26.11.2021

Трудови договори, отпуски, обезщетения, квоти - актуални промени и практически въпроси - онлайн

Особености и изисквания към договорите, видове обезщетения, отпуски, квоти 2022<b>АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС И ППЗДДС ПРЕЗ 2021г. - онлайн</b>
 • адв. Росен Русков
 • 01.12.2021

АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС И ППЗДДС ПРЕЗ 2021г. - онлайн

Промени в ЗДДС от 2021г., Интернет търговия и „електронен магазин”, Някои практически проблеми по ЗДДС