<b>Семинар във Варна: ЕВРОПЕЙСКИ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ GDPR</b>
  • Екип „Пенков, Марков и партньори“ в сферата на защита на личните данни
  • 27.03.2018

Семинар във Варна: ЕВРОПЕЙСКИ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ GDPR

Практически насоки, свързани с прилагане изискванията на GDPR


<b>Семинар в София: Регулация за защита на личните данни (GDPR)</b>
  • адвокат Десислава Кръстева, д -р Мартин Захариев
  • 19.04.2018

Семинар в София: Регулация за защита на личните данни (GDPR)

Какво е новото и как да се подготвим


<b>Семинар в София: ЗДДС и ППЗДДС - 2018</b>
  • адв. Росен Русков
  • 20.04.2018

Семинар в София: ЗДДС и ППЗДДС - 2018

Най - актуалното за данъка върху добавената стойност с практически казуси


<b>Данъчно третиране по ЗКПО при преобразуване на търговски дружества и прехвърляне на предприятие</b>
  • Димитър Войнов - данъчен консултант
  • 24.04.2018

Данъчно третиране по ЗКПО при преобразуване на търговски дружества и прехвърляне на предприятие

Специфични въпроси, свързани с данъчното третиране по ЗКПО при преобразуване на дружества