<b>Промените в ЗДДС от 2019г. Актуална практика и казуси по ЗДДС и ППЗДДС</b>
 • адв. Росен Русков
 • 25.02.2019

Промените в ЗДДС от 2019г. Актуална практика и казуси по ЗДДС и ППЗДДС

Най - актуалното за промените в данък добавена стойност и правилника за прилагането му


<b>GDPR и промените в Закона за защита на личните данни. Актуална практика на КЗЛД и насоки за приложението на Регламента.</b>
 • адвокат Десислава Кръстева CIPP/E, CIPM, адв. д-р Мартин Захариев
 • 26.02.2019

GDPR и промените в Закона за защита на личните данни. Актуална практика на КЗЛД и насоки за приложението на Регламента.

Промените в националното законодателство и добри практики


<b>Новият закон за мерките срещу изпирането на пари и правилникът по прилагането му</b>
 • адвокатски екип „Пенков, Марков и партньори“
 • 28.02.2019

Новият закон за мерките срещу изпирането на пари и правилникът по прилагането му

Кои са задължените лица, деклариране на действителен собственик, вътрешни правила за контрол и др.


<b>Семинар в София:Последните промени в Закона за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане</b>
 • адв. Милана Кривачка – експерт в областта на обществените поръчки
 • 01.03.2019

Семинар в София:Последните промени в Закона за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане

Най - актуалното за обществените поръчки и новият правилник за прилагане на закона


<b>Промените в ЗДДФЛ за 2019 г. и актуални въпроси по ЗДДФЛ</b>
 • ДАНИЕЛА ПЕТКОВА, главен експерти по приходите НАП, методолог по ЗДДФЛ
 • 06.03.2019

Промените в ЗДДФЛ за 2019 г. и актуални въпроси по ЗДДФЛ

Промени в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. Особености при деклариране на придобити през 2018 г. доходи.


<b>В София: Обучение за Длъжностни лица по защита на личните данни</b>
 • адв. Румяна Йорданова, CIPP/E член на Екип „Пенков, Марков и партньори“
 • 07.03.2019

В София: Обучение за Длъжностни лица по защита на личните данни

Знания в областта на защитата на лични данни, за заемане длъжности и изпълняване функции на DPO


<b>Семинар във Варна: Последните промени в Закона за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане</b>
 • адв. Милана Кривачка – експерт в областта на обществените поръчки
 • 26.03.2019

Семинар във Варна: Последните промени в Закона за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане

Най - актуалното за обществените поръчки и новият правилник за прилагане на закона


<b>АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ  </b>
 • адв. Йордан Политов - Ръководител на Отдел „Интелектуална собственост и иновации“ Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“
 • 29.03.2019

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

Прилагане на правата върху интелектуална собственост,Авторското право върху произведения на архитектурата и др.