<b>Трудови договори, работно време, отпуски в контекста на последните промени в КТ и НРВПО - онлайн</b>

Трудови договори, работно време, отпуски в контекста на последните промени в КТ и НРВПО - онлайн

  • Теодора Дичева
  • 25.11.2022

Обучение на 25.11.2022г.

Трудови отношения – 2022
Трудови договори, работно време, отпуски в контекста на последните промени в КТ и НРВПО.


Лектор: Теодора Дичева

начало 9,30 – 13ч.
Онлайн през zoom.us

Обучението е насочено към счетоводители, ръководители и специалисти в отдел "Човешки ресурси", ръководители отдел ТРЗ и Личен състав, управители и собственици на фирми, юристи и всички, които искат да научат повече за спецификата на трудовите отношения и актуалните промени в трудовото законодателство

Теми:
1. Законови изисквания към работодателите при сключване на трудов договор: законово и договорно съдържание, възможности и ограничения при оформянето на съдържанието на трудовия договор. Възможност за трансформация на срочния трудов договор в безсрочен и изменение на безсрочния трудов договор в срочен и трансформацията на срочен трудов договор в безсрочен. Длъжностната характеристика – основен документ, който работодателят следва да изготви – съдържание и изисквания при изготвянето и връчването.
2. Предимства и възможности при ползването на ненормиран работен ден, време на разположение и дежурство и при въвеждане на гъвкаво работно време. Кога е най-целесъобразно ползването на правната възможност за вътрешно заместване по реда на чл. 259 от КТ.
3. Видове обезщетения в трудовото законодателство във връзка с прекратяване на трудовото правоотношение. Предпоставки и условия, при които се дължат обезщетения. Определяне на размера на обезщетенията
4. Основен, удължен, допълнителен платен годишен отпуск, дължим на различните категории работници и служители. Ползване, погасяване и отлагане на ползването на отпуските. Видове целеви отпуски и предпоставки и ограничения при тяхното предоставяне, използване и заплащане.
5. Отговори на въпроси и дискусияЖелателно е да зададете предварително въпроси на наш имейл. Въпроси могат да се задават и по време на семинара с директно включване или през чата.
Информация за лектора: г - жа Теодора Дичева е юрист. Завършила е ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски". Автор е на многобройни коментари, книги, сборници и наръчници в областта на трудовото законодателство с приоритет в областта на практическото прилагане на трудовото законодателство и инспектирането на труда.
От 1998 година работи в ИА ГИТ като част от Правната дирекция, а от 2008г. до август 2019г. е директор на дирекция "Правно осигуряване на инспекционната дейност" в ИА " Главна инспекция по труда". Водещ лектор на много семинари и обучения по проблемите на трудовото право.

ЗА КОНТАКТИ И ЗАПИСВАНЕ:
тел. 08888 07 911 е–mail: domestics@abv.bg или magisterd@abv.bg Денислава Рускова


Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.domestics-bg.com
( или от партньорския ни сайт www.magisterdixit.net )– след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на domestics@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура.


Цени:
130лв. без ддс / 156лв. с ддс/ за един участник
За участвали в предишни наши семинари 120лв. без ддс/ 144лв. с ддс/ за участник

Закупуване на ОНЛАЙН участие за втори и следващ представител от една фирма 70лв. без ддс / 84лв. с ддс за един участник
(Върху тази цена отстъпки не се прилагат)


Онлайн обучението включва:
лекции 4 уч. часа от 09,30 – 13.00ч., почивка, презентация в електронен вид

Семинарът се провежда в реално време и не се предоставя запис. Ще получите линк към zoom.us ден преди събитието, подробен материал и упътване за участие в семинара. С една идентификация може да се участва само на едно устройство! Изписвайте името си при влизането в zoom (което сте посочили при записването за семинара), за да бъдете допуснати до семинара. Ангажимент на всеки участник е да се запознае с платформата и работата с нея предварително, да изпробва устройството, от което ще участва, като се убеди, че има работеща аудио система и надеждна интернет връзка. Наличието на камера не е задължително.

Фактурите и линк за участие се изпращат на посочения при записването електронен адрес.


Краен срок за записване и плащане е 23.11.2021г.


Обратно