<b>Промени в командироването на работници и служители. Електронни трудови досиета - онлайн</b>
 • Теодора Дичева
 • 06.06.2023

Промени в командироването на работници и служители. Електронни трудови досиета - онлайн

Трудово законодателство 2023. Актуални въпроси и практика


<b>Фотоволтаични централи - счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО - онлайн</b>
 • Димитър Войнов
 • 07.06.2023

Фотоволтаични централи - счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО - онлайн

счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО


<b>Промени в Наредбата за командировките в страната и в Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина - онлайн</b>
 • адв. Зорница Димитрова
 • 08.06.2023

Промени в Наредбата за командировките в страната и в Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина - онлайн

Документиране,Данъчно третиране на разходите,Внасяне на осигурителни вноски


<b>Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения - онлайн</b>
 • Асен Апостолов, Николай Войнов, Ана Кръстева от Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори”
 • 15.06.2023

Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения - онлайн

Whistleblowing режим


<b>Сделките с недвижими имоти и данъчното им третиране по ЗДДС - онлайн</b>
 • адв. Росен Русков
 • 16.06.2023

Сделките с недвижими имоти и данъчното им третиране по ЗДДС - онлайн

Правни термини. Практически въпроси и казуси за избягване на финансови грешки


<b>Данъци върху разходите - онлайн</b>
 • Димитър Войнов
 • 19.06.2023

Данъци върху разходите - онлайн

Ваучери, карти за спорт,ползване на фирмени активи, представителни разходи


<b>ПРАКТИЧЕСКИ и ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. Изменение и допълнение на Методиката </b>
 • адв. Милана Кривачка
 • 23.06.2023

ПРАКТИЧЕСКИ и ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. Изменение и допълнение на Методиката

Анализ на често допусканите нарушения по приложението на ЗОП и на практиката на ВАС


<b>Лизинг/наем при лизингополучатели, прилагащи МСС - онлайн</b>
 • Димитър Войнов
 • 27.06.2023

Лизинг/наем при лизингополучатели, прилагащи МСС - онлайн

Практически аспекти в счетоводното отчитане и данъчното третиране по ЗКПО