<b>Сделките с недвижими имоти и данъчното им третиране по ЗДДС - онлайн</b>
 • адв. Росен Русков
 • 20.03.2024

Сделките с недвижими имоти и данъчното им третиране по ЗДДС - онлайн

Практически въпроси за избягване на финансови грешки


<b>ПОПЪЛВАНЕ НА ГДД за 2023г. Формиране на окончателен осигурителен доход.Задължения за подаване на ГДД от чуждестранни лица - онлайн</b>
 • адв. Зорница Димитрова
 • 21.03.2024

ПОПЪЛВАНЕ НА ГДД за 2023г. Формиране на окончателен осигурителен доход.Задължения за подаване на ГДД от чуждестранни лица - онлайн

Нови моменти при попълване на годишната данъчна декларация за 2023 г.


<b>Анализ на последните промени в ЗОП и на приетите нови подзаконови актове - онлайн</b>
 • адв. Милана Кривачка
 • 22.03.2024

Анализ на последните промени в ЗОП и на приетите нови подзаконови актове - онлайн

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 356 на МС/29.12.23г.,НАРЕДБА Н-21/19.12.2023г.,УКАЗАНИЯ за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност на ОП,ППЗОП


<b>Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО на фотоволтаични централи - онлайн</b>
 • Димитър Войнов
 • 26.03.2024

Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО на фотоволтаични централи - онлайн

Важни моменти и данъчна практика


<b>Анализ на промените в ЗДДС за 2024г. - онлайн</b>
 • адв. Росен Русков
 • 27.03.2024

Анализ на промените в ЗДДС за 2024г. - онлайн

Важни практически въпроси по ЗДДС


<b>Актуални казуси и практика при командироване в страната и чужбина - онлайн</b>
 • адв. Зорница Димитрова
 • 23.04.2024

Актуални казуси и практика при командироване в страната и чужбина - онлайн

Документиране, внасяне на данъци и осигурителни вноски върху разходите за командировка


<b>ЕЛЕКТРОННИ ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА - счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО - онлайн</b>
 • Димитър Войнов
 • 24.04.2024

ЕЛЕКТРОННИ ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА - счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО - онлайн

Нови изисквания според ЗКПО, специфики и възможности