<b>Трудовите отношения в контекста на Закона за хората с увреждания. </b>

Трудовите отношения в контекста на Закона за хората с увреждания.

  • Теодора Дичева
  • 25.09.2019

Обучение на тема: Трудовите отношения в контекста на Закона за хората с увреждания.
Ред за извършване на проверки от контролните органи на
ИА ГИТ.
Задълженията на работодателите във връзка със специалната закрила на трудоустроени лица

на 25.09.2019г. в София, хотел Хемус 9,30 - 13ч.
лектор: Теодора Дичева - директор на дирекция " Правно осигуряване на инспекционната дейност" в ИА " Главна инспекция по труда"

Обучението е насочено към счетоводители, HR специалисти, Личен състав, труд и работна заплата, управители и собственици на фирми и всички, които искат да научат за специфичните уредби на трудовите взаимоотношения.


Теми:
Преглед и коментар на Закона за хората с увреждания
Правилника за прилагане на Закона и Вътрешните правила на ИА ГИТ, в които са регламентирани редът за извършване на проверки от контролните органи на ИА ГИТ, както и критерии за освобождаване от прилагането на квоти по реда на чл. 38, ал.3, т. 1 от ЗХУ - при наличие на специфични фактори в работната среда. Коментар на алтернативните мерки за заетост (чл. 38, ал.5 от Закона и чл. 30 до чл. 32 от ППЗХУ) и особености при заплащане на компенсационни вноски по реда на чл. 38, ал.6 от ЗХУ.

Задължения на работодателите във връзка със специалната закрила на трудоустроени лица и други категории уязвими работници и служители, включително определяне на работни места за трудоустроени по реда на чл. 351 от КТ и съпоставянето на това задължение с необходимостта от изпълнение на квота по реда на чл. 38, ал.1 от ЗХУ. Действия във връзка с трудоустрояването на работниците - чл. 314, чл. 317 и сл. от КТ, закрила при уволнение (чл. 333, ал.1 и ал.5 от КТ) и задължения на работодателите за приспособяване на работното място за назначаване на работници, които са хора с трайни увреждания.

Възможностите, които предвижда Кодекса на труда, по смисъла на чл. 25 от ППЗХУ и чл. 38, ал.1 от ЗХУ за назначаване на хора с трайни увреждания. Видове трудови договори, включително тези, даващи възможност за гъвкава заетост и др.


Обучението включва: лекции 4 уч.ч., кафе пауза, папка, сертификат за участие

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение.

За контакт:
тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg www.magisterdixit.net
Денислава Рускова

Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia

ЦЕНА
За един участник – 130 лв.без ддс или съответно 156лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма – 120лв. без ддс или съответно 144 лв.с ддс за участник


БАНКОВИ СМЕТКИ
Доместикс ЕООД - за НЕрегистрирани по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22

Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56

Краен срок за записване и плащане при наличие на места – 18. 09.2019г.!


ОбратноРегистрация за семинарa