<b>Шумен: Актуални проблеми на трудовите отношения през 2019  Практически решения и възможности.</b>

Шумен: Актуални проблеми на трудовите отношения през 2019 Практически решения и възможности.

  • Теодора Дичева
  • 26.11.2019

Обучение в гр. Шумен на 26.11. 2019г.на тема:

Актуални проблеми на трудовите отношения през 2019
Практически решения и възможности.

Лектор:
Теодора Дичева

Място на провеждане:
гр. Шумен, ЗАЛА 363 НА III ЕТАЖ НА ОБЩИНА ШУМЕН, БУЛ.СЛАВЯНСКИ 17
Начало: 09,30ч – 15,00 ч.

Обучението е насочено към счетоводители, HR специалисти, Личен състав, труд и работна заплата, , управители и собственици на фирми и всички, които искат да научат повече за спецификите на трудовите правоотношения.

Теми:

Особености при сключване на срочни трудови договори, договори за част от законоустановеното работно време, договори за работа през определени дни от месеца, договори за допълнителен труд. Работа по вътрешно заместване - чл. 259 от КТ.
Кога е възможно и кога не сключването на верижни срочни трудови договори. Срок на изпитване - възможности и пречки за договарянето му. Трудови договори, създаващи възможност за работа извън офиса - home office и надомна работа.

Прилагане на специална закрила при уволнение за трудоустроени работници и служители и такива назначени в изпълнение на квотите по Закона за хората с увреждания. Закрила на труда на непълнолетни работници и служители. Закрила на бременни работнички и на майки на малки деца.

Видовете работно време, които могат да се договорят в трудов договор - нормално, намалено, непълно, гъвкаво, разпокъсано и ненормирано работно време.
Договаряне и документиране.
Коментар за начините на отчитане на работното време- подневно и сумираното отчитане на работното време. Особености при възлагането, полагането и заплащането на извънредния труд.

Най-важното, което следва да знаят работодателите, които са засегнати от квотите, предвидени в Закона за хората с увреждания - начини на изпълнение на квотата, освобождаване от квоти, заплащане на компенсационни вноски.

Задълженията на работодателите от началото на 2020 година, предвидени в Кодекса на труда, Закона за хората с увреждания, Закона за здравословните и безопасни условия на труд и Наредбата за работното време почивките и отпуските.

Информация за лектора: г - жа Теодора Дичева от октомври 2019г. е началник отдел Социални права, образование, здравеопазване и околна среда към администрацията на Омбудсмана на РБългария. От 1998 година работи в ИА ГИТ като част от Правната дирекция, а от 2008г. до август 2019г. е директор на дирекция "Правно осигуряване на инспекционната дейност" в ИА " Главна инспекция по труда"
Теодора Дичева е юрист. Завършила е ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски". Автор е на многобройни коментари, книги, сборници и наръчници в областта на трудовото законодателство с приоритет в областта на практическото прилагане на трудовото законодателство и инспектирането на труда.

Обучението включва: лекции 9,30 – 15,00ч., две кафе паузи, папка, сертификат за участие

ЗА КОНТАКТИ И ЗАПИСВАНЕ:
Г-жа Виолета Стоянова - представител на МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД за регион Шумен
Тел. 0897968129, 054 820569, e-mail: violeta.s1@abv.bg

За контакти с фирмата организатор:
тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg
www.magisterdixit.net
Денислава Рускова
Въпроси може да изпращате на magisterd@abv.bg

Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia

ЦЕНА
За един участник – 95 лв.без ддс (114лв. с ддс)
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма –
90лв. без ддс (108 лв.с ддс) за участник

БАНКОВИ СМЕТКИ
Доместикс ЕООД - за НЕрегистрирани по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22

Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56

Краен срок за записване и плащане при наличие на места – 22. 11.2019г.!!!


Обратно