<b>Пловдив: Сделките с недвижими имоти  от гледна точка на ЗДДС</b>

Пловдив: Сделките с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС

  • адв. Росен Русков - данъчен експерт
  • 29.10.2019

Магистер Диксит ЕООД и Доместикс ЕООД Ви канят на специализирано обучение в Пловдив на 29.10.2019г. на тема:

Сделките с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС.
Правни и ДДС термини.
Частни сделки и други важни моменти


лектор: адв. Росен Русков - експерт по ЗДДС
Начало 13,00 - 17,00ч. Пловдив, Хотел Пълдин КООП
бул. „Цар Борис III-ти Обединител“ 128

Основната цел на обучението е да даде знания по юридическата страна на недвижимите имоти (вещно право) и сделките с тях и да разгледа практическото прилагане на ЗДДС към тези сделки.
Практиката показва, че поради непознаване на основни понятия от недвижимите имоти при прилагане на ЗДДС се допускат сериозни и необратими финансови грешки.Семинарът дава основни юридически знания за недвижимите имоти, техните видове, начин на прехвърляне на собствеността, видове нотариални актове и др. На тази база се представят основните търговско правни хипотези на сделки с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС. Обучението е подходящо за счетоводители, управители, мениджъри, брокери, физически лица и всички, които се занимават или ще извършват сделки с недвижими имоти.

Основни теми:
Недвижими имоти – правни и ДДС термини;
1. Видове имоти – УПИ, ПИ, сгради, части от сгради, самостоятелен обект – апартамент, магазин, офис, гараж;
2. Придобиване на собственост, видове нотариални актове, Предварителен договор;
3. Вещни права - Право на строеж, право на пристрояване и надстрояване, сервитути, право на ползване;
4. Съсобственост;
Сделки с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС;
1. ДДС и УПИ;
2. ДДС и сгради и части от сгради, вкл. “не нови” сгради;
- корекция на данъчен кредит при продажба на „не нова” сграда или части от нея, за която е приспаднат данъчен кредит;
3. ДДС и прилежащ терен;
4. ДДС и право на строеж срещу т.нар. “обезщетение”;
5. Квалификация на вида на доставката за целите на ЗДДС;
6. Данъчно събитие;
7. Данъчна основа;
8. Апорт, преобразувания на търговски дружества и ДДС;
Други важни моменти:
1. Публична продан на недвижими имоти – чл. 131 ЗДДС;
2. Частни сделки – продажба, замяна, дарение, договор за издръжка и гледане;
3. Ипотеки – за свой и за чужд дълг;
4. Наследяване – по закон, по завещание, по завет, приемане на наследство по опис;
5. ЗУТ:- коефициент на интензивност, плътност на застрояване;- свързано строителство;Обучението включва: Лекции 13,00 - 17,00ч., кафе пауза, материал, сертификат за участие

Може да се регистрирате за участие директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение.
Може да изпратите предварително въпрос на magisterd@abv.bg

За контакт: тел. 08888 07 911
Е–mail: magisterd@abv.bg
www.magisterdixit.net
Денислава Рускова

Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia

Краен срок за записване и плащане при наличие на места: 23.10. 2019г.

ЦЕНИ
----------------------
За един участник – 110 лв. без ддс (132 лв. с ддс )
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма –
100лв. без ддс ( 120 лв. с вкл. ддс)

БАНКОВИ СМЕТКИ
Доместикс ЕООД - за НЕрегистрирани по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22

Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56


Обратно