<b>ШУМЕН: Промени в осигурителното законодателство и ЗДДФЛ от 2020г. </b>

ШУМЕН: Промени в осигурителното законодателство и ЗДДФЛ от 2020г.

  • адвокат ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА, Г. Желязкова, експерт от НАП
  • 14.01.2020

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД Ви представят програмата на
семинар в гр. Шумен на 14.01.2020г.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО и ЗДДФЛ – 2020
Лектори: адв. Зорница Димитрова, Г.Желязкова, НАП

начало 9,00ч. 8 учебни часа
Шумен, ЗАЛА 363 НА III ЕТАЖ НА ОБЩИНА ШУМЕН, БУЛ.СЛАВЯНСКИ 17


Теми:
Промени в социалното осигуряване през 2020 г.Актуални въпроси при внасянето на осигурителните вноски през 2020 г.
1.Промени в социалното осигуряване през 2020 г.Минимален и максимален осигурителен доход. Минимални обезщетения от ДОО. Съхраняване на документи от значение за определяне на осигурителния доход и осигурителния стаж. Промени в пенсионното производство.
2. Промени в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. Подаване на декларации обр. 1 и обр. 6.
3. Внасяне на осигурителни вноски при отношения с международен елемент.
Социално осигуряване на български граждани, изпратени на работа в държава-членка на ЕС /особености при изпращане на работа на лица, наети по трудов договор, по договор за управление и контрол и по граждански договор/.
Социално осигуряване на чуждестранни граждани, изпратени на работа в България /особености при изпращане на работа на лица, наети по трудов договор, по договор за управление и контрол и по граждански договор/.
4.Изплащане на обезщетения за временна неработоспособност от НОИ и от работодателя. Актуална съдебна практика. Други теми.
АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА СПРАВКИ И ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗДДФЛ ПРЕЗ 2020г
1. Промени в ЗДДФЛ в сила от 2020 г.
2. Определяне на годишна данъчна основа за доходите от трудови правоотношения.
3. Подаване на справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатени доходи от трудови правоотношения.
3.1 Срокове за подаване и за коригиране.
3.2 Доходи подлежащи на деклариране.
3.3 Особености при попълването на справката.
4. Подаване на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ.
4.1 Срокове за подаване и за коригиране.
4.2 Доходи подлежащи на деклариране.
4.3 Особености при попълването на справката.
5. Особености при подаването на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ през 2020 г.


Зорница Димитрова - експерт по осигурително законодателство
Започва работа в НОИ през 1997 г. като участва в изграждането на модерната система за обществено осигуряване, създадена със Закона за фонд „Обществено осигуряване“. От 2001 г. оглавява отдел „Осигурително законодателство“ и участва във формирането на методологията по прилагане на новоприетия Кодекс за социално осигуряване. След прехвърлянето на дейността по събиране на осигурителните вноски от НОИ към НАП през 2006 г., тя започва работа в НАП като началник отдел „Данъчно-осигурителна практика“ към дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ София. Понастоящем е адвокат и консултант в сферата на социалното осигуряване. Сътрудничи на водещите счетоводни печатни издания, има богат опит като лектор на бизнес клиенти и на органите по приходите от НАП.

Г - жа Желязкова работи в НОИ от 1991 г. като финансов ревизор. След прехвърлянето на дейността по събиране на осигурителните вноски от НОИ към НАП през 2006 г., започва работа в НАП във функция „Контрол“ като „Главен експерт по приходите“. За периода от 2008 до 2011 г. е преподавател „Осигурително законодателство“ в Учебния център към ЦУ на НАП. Понастоящем е методолог в отдел „Данъчно-осигурителна практика“ към дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ София, участва в създаването на методология за единно прилагане на българското осигурително законодателство и европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност и провежда специализирани обучения.

Семинарът включва 8 уч.ч. лекции, кафе паузи, папка с материал, сертификат

ЗА КОНТАКТИ И ЗАПИСВАНЕ:

Г-жа Виолета Стоянова - представител на МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД за регион Шумен
Тел. 0897968129 054 820569 e-mail: violeta.s1@abv.bg
или използвайте регистрационната форма след програмата.

За контакти с фирмата организатор:
тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg
Денислава Рускова


ЦЕНИ за участие в един семинар :
120лв. без ддс / 144лв. с ддс/
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма:
110лв. без ддс/ 132лв. с ддс/

Краен срок за записване и плащане: до 3 дни преди датата на семинара при наличие на останали свободни места!

БАНКОВИ СМЕТКИ

Доместикс ЕООД - за НЕрегистрирани по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк
BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22


Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк
BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia


Обратно