<b>ШУМЕН: Промени в ЗДДС от 01. 01. 2020г.</b>

ШУМЕН: Промени в ЗДДС от 01. 01. 2020г.

  • адв. Росен Русков
  • 22.01.2020

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД Ви представят програмата на
семинар в гр. Шумен на 22.01.2020г.

Промени в ЗДДС от 01. 01. 2020г.
АКТУАЛНИ ТЕМИ И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС
Лектор: адв. Росен Русков

начало 9,00ч. 8 учебни часа
Шумен, ЗАЛА 363 НА III ЕТАЖ НА ОБЩИНА ШУМЕН, БУЛ.СЛАВЯНСКИ 17

Теми:
семинар „Промени на ЗДДС – 2020 г.”

А. Основни промени на ЗДДС
1. Корекция на определението за „данъчно задължено лице”;
2. Корекция на определението за доставка на стоки:
3. Корекция на някои дефиниции за „лично потребление”;
4. Отмяна на чл. 22, ал. 6 ЗДДС;
5. Последователно извършване на еднородна дейност – чл. 96, ал. 10, 11 ЗДДС;
- особености на определението – „последователно” и/или „паралелно” извършване на еднородна дейност – точно съдържание на чл. 96, ал. 10 ЗДДС;
- едномесечен срок на прекъсване;
- становище на НАП;
6. БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СМР дейности по „техническа инфраструктура” - чл. 10б:
7. ПОДОБРЕНИЯ на наети активи – промяна в определението - §1, т. 32;
8. „Нови сгради” в резултат на подобрения на „стари сгради”;
- свързани корекции на приспаднат данъчен кредит по чл. 79 и чл. 79а ЗДДС;
9. Разделяне на основанията за регистрация за местни и чуждестранни лица (неустановени на територията на страната);
10. 6. Връзка между ЗДДС, ЗМДТ и ЗДДФЛ – Декларация по чл. 50 ЗДДФЛ;
11. ФИСКСАЛНА ДИСЦИПЛИНА – КАСОВИ БЕЛЕЖКИ – чл. 118 ЗДДС
- Електронен магазин – промяна на определение;
- компромис „Фискален заместител при неприсъствено плащане” – чл. 118, ал. 3а ЗДДС;

Б. „Бързи поправки на 112 Директива” – „quick fixes”
І. Документи за доказване на ВОД на стока;
- чл. 45а от Регламент за изпълнение (EС) 2018/1912 и чл. 53, ал. 1 ЗДДС;
- Деклариране на ВОД във ВИЕС Декларацията – засилено значение;
- регистрация по ДДС и ДДС номер – материално условие за признаване на 0 ставка;

ІІ. Верижни доставки на стоки на територията на ЕС – чл. 65а и чл. 65б ЗДДС;
- същност на схемата – място на изпълнение, облагаемост;
Връзка с:
- ВОП по идентификация по чл. 62, ал. 2 ЗДДС;
- тристранни операции по чл. 15 ЗДДС;

ІІІ. Складиране на стоки „до поискване” – „Call-off stock”
- същност на схемата;
- доказване – документи – регистри;
Връзка с:
- Доставка по чл. 6, ал. 3, т. 3 ЗДДС;
- ВОД „сам на себе си” по чл. 7, ал. 4 ЗДДС;
- ВОП „сам от себе си” по чл. 13, ал. 3 ЗДДС;
- Някои специфични европейски практики;

Адвокат Росен Русков е специалист по данъчно право и данъчен консултант. Завършил е Юридическия Факултет на СУ “Климент Охридски”. Специализира данъчно право – ДДС
Член на Камарата на данъчните консултанти. Автор е на пълни коментари по ЗДДС:
изд. на “Апис - Колев” – книга, РААБЕ България – сборник, Резон Медия Груп – електронно издание, Търговско право за счетоводители, икономисти, финансисти и данъчни инспектори.
Автор е на публикации по съществени данъчни въпроси и лектор на специализирани обучение по ЗДДС.


Семинарът включва 8 уч.ч. лекции, кафе паузи, папка с материал, сертификат

ЗА КОНТАКТИ И ЗАПИСВАНЕ:

Г-жа Виолета Стоянова - представител на МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД за регион Шумен
Тел. 0897968129 054 820569 e-mail: violeta.s1@abv.bg
или използвайте регистрационната форма след програмата.

За контакти с фирмата организатор:
тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg
Денислава Рускова


ЦЕНИ :
120лв. без ддс / 144лв. с ддс/
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма:
110лв. без ддс/ 132лв. с ддс/

Краен срок за записване и плащане: до 3 дни преди датата на семинара при наличие на останали свободни места!

БАНКОВИ СМЕТКИ

Доместикс ЕООД - за НЕрегистрирани по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк
BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22


Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк
BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia


Обратно