<b>Велико Търново:Обзор на промените в ЗДДС и ППЗДДС от 01.01.2020г. </b>

Велико Търново:Обзор на промените в ЗДДС и ППЗДДС от 01.01.2020г.

  • адв. Росен Русков
  • 21.07.2020

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД Ви представят програмата на
семинар в гр. Велико Търново:

21. 07. 2020г.
Обзор на промените в ЗДДС и ППЗДДС от 01.01.2020г.
Актуални въпроси на данъка върху добавената стойност.
Отговори на въпроси.
Лектор: адвокат РОСЕН РУСКОВ
Начало 9,30ч.
хотел Панорама, Велико Търново www.panorama-vt.bg ул. Ст. Стамболов 63

Теми:
Основни промени на ЗДДС - 2020
1. Корекция на определението за „данъчно задължено лице”;
2. Корекция на определението за доставка на стоки:
3. Корекция на някои дефиниции за „лично потребление”;
4. Отмяна на чл. 22, ал. 6 ЗДДС;
5. Последователно извършване на еднородна дейност – чл. 96, ал. 10, 11 ЗДДС;
6. БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СМР дейности по „техническа инфраструктура” - чл. 10б:
7. ПОДОБРЕНИЯ на наети активи – промяна в определението - §1, т. 32;
8. „Нови сгради” в резултат на подобрения на „стари сгради”;
- свързани корекции на приспаднат данъчен кредит по чл. 79 и чл. 79а ЗДДС;
9. Разделяне на основанията за регистрация за местни и чуждестранни лица (неустановени на територията на страната);
10. ФИСКСАЛНА ДИСЦИПЛИНА – КАСОВИ БЕЛЕЖКИ – чл. 118 ЗДДС
„Бързи поправки на 112 Директива” – „quick fixes”
1. Документи за доказване на ВОД на стока;
- чл. 45а от Регламент за изпълнение (EС) 2018/1912 и чл. 53, ал. 1 ЗДДС;
- Деклариране на ВОД във ВИЕС Декларацията – засилено значение;
- регистрация по ДДС и ДДС номер – материално условие за признаване на 0 ставка;
2.Верижни доставки на стоки на територията на ЕС – чл. 65а и чл. 65б ЗДДС;
- същност на схемата – място на изпълнение, облагаемост;
Връзка с:
- ВОП по идентификация по чл. 62, ал. 2 ЗДДС;
- тристранни операции по чл. 15 ЗДДС;
3. Складиране на стоки „до поискване” – „Call-off stock”
- същност на схемата; доказване – документи – регистри;
4. Промените свързани с намалената ставка на ддс от 01.07.2020г.

Обучението включва: лекции 9,30 – 13,00 , кафе пауза, печатен материал от лектора

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура с информация за извършване на плащането.

За контакт:
тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg
www.magisterdixit.net Денислава Рускова

Участниците ще получат сертификат за участие в обучение.

Поради санитарните изискванията за осигуряване на дистанция между участниците, капацитетът на залите е намален и местата се запълват по реда на плащане, а не на записване!!!
Фактурите се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.

ЦЕНИ:
100лв. без ддс / 120лв. с ддс / за един участник
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма:
90лв. без ддс/ 108 лв. с ддс /


Краен срок за записване и плащане на таксата при наличие на места: 17.07.2020г.


Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia


Обратно