<b>Промени в Кодекса на труда от края на 2020г.Задълженията на работодателите в началото на годината</b>

Промени в Кодекса на труда от края на 2020г.Задълженията на работодателите в началото на годината

  • Теодора Дичева
  • 25.01.2021

Онлайн обучение на 25.01. 2021г.на тема:

Промени в Кодекса на труда от края на 2020г.
Актуални проблеми на трудовите отношения и задълженията на работодателите в началото на годината

Лектор: Теодора Дичева

Начало: 09,30ч
Обучението е насочено към счетоводители, HR специалисти, Личен състав, труд и работна заплата, управители и собственици на фирми и всички, които искат да научат повече за спецификите на трудовите отношения и промените в трудовото законодателство

Теми:
1. Задълженията на работодателите в началото на годината (отчитане на извънредния труд, определяне на списък с работни места за трудоустроени, изпълнение на квоти по реда на Закона за хората с увреждани и др.) Как административните услуги, предоставяни от Инспекцията по труда помагат на работодатели и длъжностни лица за изпълнение на задълженията им.
2. Промени в Кодекса на труда от края на 2020 година:
Какво е новото в трудовото законодателство, как се променят задълженията на работодателите. Какви са новите възможности, които Кодексът на труда предлага на страните по трудовото правоотношение.
Кои от разпоредбите в Кодекса на труда са в подкрепа на работодателите които трябва да организират дейността на предприятието във време на извънредна епидемична обстановка: работа от разстояние, непълно работно време, гъвкави форми на работно време и т.н.
3. Промененият текст в Наредбата за работното време, почивките и отпуските и Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.
4. Промени в Закона за хората с увреждания във връзка с изпълнение на квотата.
5. Възможностите, които дава извънредното трудово законодателство на работодателите за ефективно използване на човешките ресурси: home office, спиране на работата, едностранно въвеждане на непълно работно време, предоставяне и ползване на платен и неплатен отпуск, престой при преустановена работа, промяна на мястото на работа при престой или производствена необходимост и др.
6. Специална закрила на трудоустроените работници и служители.
7.Отговори на въпроси


Информация за лектора: г - жа Теодора Дичева е юрист. Завършила е ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски". Автор е на многобройни коментари, книги, сборници и наръчници в областта на трудовото законодателство с приоритет в областта на практическото прилагане на трудовото законодателство и инспектирането на труда.
От 1998 година работи в ИА ГИТ като част от Правната дирекция, а от 2008г. до август 2019г. е директор на дирекция "Правно осигуряване на инспекционната дейност" в ИА " Главна инспекция по труда". Водещ лектор на много семинари и обучения по проблемите на трудовото право.

Обучението включва: лекции 9,30 – 13,30ч.,презентация в електронен вид , почивка
Регистрация в семинара от 9 – 9,30ч.

ЗА КОНТАКТИ И ЗАПИСВАНЕ:

тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg Денислава Рускова

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура с информация за плащането.
Желателно е въпросите си да изпращате предварително на magisterd@abv.bg
Достъпът до обучението ще се осъществи в zoom.us чрез активиране на линк, който ще получите на посочения от Вас имейл, ден или два преди началото на обучението заедно с упътване и презентация. Всеки участник може да влиза в обучението само от едно устройство. Изписвайте името си или името на фирмата с която сте се регистрирали за участие, за да бъдете допуснати към лекциите.


ЦЕНИ
За един участник – 90 лв.без ддс (108 лв. с ддс)
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма –
80лв. без ддс (96 лв.с ддс) за участник

Фактурите се изпращат на посочения при регистрацията
електронен адрес.

Краен срок за записване и плащане– 20. 01.2021г. !!!
Групата е лимитирана с цел по – добра комуникация!

Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АВТОРСКИ ПРАВА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

1. Съдържанието на всяко онлайн обучение/ семинар е собственост на организаторите и е защитено от закона за авторското право и сродните му права. В тази връзка, категорично се забранява аудио и видео записът, съхранението, възпроизвеждането и/или разпространението на съдържанието на онлайн обучението/ семинара, както и всякакви други действия на обработване и разпространение на обучението или отделни части от него. Подобни действия ще се преследват с цялата приложима сила на закона.
2. Записването, възпроизвеждането и/или разпространението на онлайн обучението/ семинара или отделни части от него, може да доведе до разкриване на физическата идентичност на съответно лице или лица. Неспазването на забраната за аудио и видео заснемане ще се третира като нарушение на разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните(GDPR.
С включването Ви в онлайн обучение/ семинар, декларирате съгласието си и се считате за запознат с настоящата информация относно защита на авторски права и лични данни.


Обратно