<b> Анализ на промените в ЗУТ - 2021. Актуална практика по ЗУТ</b>

Анализ на промените в ЗУТ - 2021. Актуална практика по ЗУТ

  • Савин Ковачев
  • 17.03.2021

Обучение на тема:

Последните промени в ЗУТ - 2021
ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА В ОБЛАСТТА НА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА и строителството

Лектор: Савин Ковачев

ДАТА: 17.03.2021г., начало 9.30ч. – 17ч.

9.00 – 9.30ч. - Регистрация на участниците

Теми:
Единен публичен регистър по устройство на територията. Архиви в общините и областите. Общи правила за организацията на административното обслужване по ЗУТ;
Нови правила за определяне височината на сградите;
Промени в правилата за изграждане на паркинги и гаражи;
Новото в режима на преместваемите обекти и елементите на градското обзавеждане;
Промените, отнасящи се до мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура;
Новия режим за борба със свлачищата;
Изменения и допълнения, свързани с допускане изработването и процедиране на устройствени планове и техни изменения;
Анализ на съществените промени, касаещи инвестиционното проектиране и четирите режима за разрешаване и извършване на СМР. Контрол за законосъобразност на разрешенията за строеж и загуба на правното им действие;
Новостите в строителния процес, визиращи статута на участниците и отношенията между тях, актовете и протоколите, както и въвеждане на строежите в експлоатация;
Съдебен контрол за законосъобразност на индивидуалните административни актове по ЗУТ;
Разширения кръг от контролни правомощия по ЗУТ в полза на ДНСК;
Новите административнонаказателни разпоредби;
Допълненията в легалните дефиниции към закона.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКТОРА:
Савин Ковачев - Консултант по ЗУТ, юрист, зам.–министър на регионалното развитие и благоустройството (2003 г. – 2009 г.). Експерт по въпросите на устройството на територията, кадастъра и геодезията, вещно и административно право, управление на общинската собственост, местното самоуправление, публична администрация, концесии, публично- частни партньорства и др. Автор е на “Коментар на ЗУТ” „Примерен правилник за управлението на общинската собственост”; "Строителен наръчник"; ръководител е на авторския колектив на изданието „Актуални въпроси на устройството на територията и строителството” и др.


Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура с информация за извършване на плащането.
Посочете след името си желания вариант на участие!

Желателно е въпросите си да изпращате предварително на magisterd@abv.bg

За контакт:
тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg www.magisterdixit.net
Денислава Рускова

ОНЛАЙН ВАРИАНТ В ZOOM.US

Преференциална цена 130лв. без ддс /156
лв. с ддс при записване и плащане до 09.03.2021г.


ЦЕНИ
За един участник – 150лв.без ддс /180лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма –
140лв. без ддс /168лв.с ддс за участник

Достъпът до обучението ще се осъществи в zoom.us чрез активиране на линк, който ще получите на посочения от Вас имейл, ден или два преди началото на обучението, заедно с упътване и презентация в електронен формат. Всеки участник може да влиза в обучението само от едно устройство. Изписвайте името си или името на фирмата с която сте се регистрирали за участие, за да бъдете допуснати към лекциите.

Онлайн обучението включва: лекции 9,30 – 17,00ч., презентация в електронен вид , почивки

Вариант: Присъствено участие в хотел Хемус, София (намален на 30% капацитет с възможност до 21 присъстващи максимум)
( Ще се осъществи ако няма забрана към датата на провеждане. В случай на забрана всички записани участници се пренасочват към онлайн варианта със съответните
корекции в цените)

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ЦЕНА при записване и плащане на таксата до 09.03.2021г.:
160лв./ 192лв. с ддс за участник


РЕДОВНИ ЦЕНИ:
180лв. без ддс / 216лв. с ддс/ за един участник
За участвали в предишни наши семинари и за втори участник от една фирма:
170лв. без ддс/ 204лв. с ддс/

Присъственото обучение включва:
лекции 9,30 – 17.00ч., две кафе паузи, почивка 13,00 – 14,00ч.,
презентация

Фактурите и линк се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.

Краен срок за записване и плащане: 15.03.2021г.


Групата е лимитирана с цел по – добра комуникация!

При промяна в противоепидемичните мерки и разрешаване на провеждане на присъствени събития ще предложим и присъствен вариант.


ОбратноРегистрация за семинарa