<b>Анализ на промените в  ЗДДС - 2021г. АКТУАЛНИ ТЕМИ И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС </b>

Анализ на промените в ЗДДС - 2021г. АКТУАЛНИ ТЕМИ И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС

  • адв. Росен Русков
  • 25.03.2021

Семинар на 25.03.2021г.

АНАЛИЗ НА ПРОМЕНИТЕ В ЗДДС от 01. 01. 2021г.
АКТУАЛНИ ТЕМИ И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС
Лектор: адвокат РОСЕН РУСКОВ
ВИДЕО ЛИНК към резюмето ВИДЕО ЛИНК

онлайн

Начало 9.30 – 16.00ч.

ТЕМИ:
Промени в ЗДДС от 2021г.
ДВ 104/2020 г.
Прилагане на СУПТО.Кога СУПТО е доброволно и кога задължително.
Промяна в режимите на дистанционни продажби да стоки
Схема на облагане „ едно гише”, OSS (One Stop Shop)
Въвеждат се различни определения за доставки:
•Вътреобщностни дистанционни продажби на стоки;
•Дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии;
Нов режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, който може да се прилага за стоки под формата на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро
•Вътрешни дистанционни продажби(в границите на една страна-членка)
•Доставки, улеснявани от лице, което управлява електронен интерфейс(сайтовете)
ДВ 107/2020 г.
Доставка на ваксини срещу COVID-19 и на ин витро диагностични медицински изделия, предназначени за диагностика на COVID-19
Доставки от или до Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия
Промени, свързани с писмо на Европейската комисия по процедура за нарушение на правото на ЕС – чл. 47 ЗДДС, относно „застрахователни услуги”;
НЯКОИ ВАЖНИ ПРОМЕНИ в ДРУГИ ЗАКОНИ: Закон за потребителския кредит, Търговски закон, Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, Закон за местните данъци и такси
Практически проблеми - местна дейност
Пазарни цени между свързани лица
Облагане на наем на жилище
Корекция на данъчен кредит по чл. 79, ал. 2 и ал. 3 ЗДДС;
Ускорената регистрация по чл. 96, ал. 1, изр. 2 ЗДДС;
Съпътстващи доставки
Автоматична регистрация по чл. 132 ал. 3 ЗДДС
Други
Практически преглед на промените от 2020
Корекция на определението за „данъчно задължено лице”;
Различни понятия за обосноваване на право на приспадане на ДК
Последователно извършване на еднородна дейност – чл. 96, ал. 10, 11 ЗДДС;
БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СМР ДЕЙНОСТИ по „техническа инфраструктура” чл. 10б
ПОДОБРЕНИЯ на чужди(напр. наети) активи
„Нови сгради” в резултат на подобрения и последващи корекции на данъчен кредит за такива „нови сгради”
ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН - „неприсъствено плащане” и „заместващи документи”
Други теми и отговори на въпроси.

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.

В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура с информация за плащането.
Посочете желания вариант на участие след името си!!!!

За контакт:
тел. 08888 07 911
е–mail: magisterd@abv.bg
www.magisterdixit.net
Денислава Рускова

Вариант: Онлайн


ЦЕНИ:
140лв. без ддс / 168лв. с ддс/ за един участник
За участвали в предишни наши семинари и за втори участник от една фирма:
130лв. без ддс/ 156лв. с ддс/

Онлайн обучението включва:
лекции 9,30 – 16.00ч., почивки, материал от лектора в електронен вид

Ще получите линк към zoom.us ден преди събитието, материал и упътване за участие в семинара
С една идентификация може да се участва само на едно устройство! Изписвайте името си в zoom (което сте посочили при регистрацията за семинара), за да бъдете допуснати до семинара.


Фактурите се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.

Срок за записване и плащане 23.03.2021г.
Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia


Обратно