<b>Промените в НАРЕДБА Н – 18 от 2021г. Основни изисквания, практически въпроси, срокове</b>

Промените в НАРЕДБА Н – 18 от 2021г. Основни изисквания, практически въпроси, срокове

  • Любка Тимчева, Катя Гущерска
  • 21.04.2021

Семинар на 21.04.2021г.

НАРЕДБА Н – 18
Промените от 2021г. и практически въпроси по отчитане чрез фискални устройства на продажбите в ТО, изисквания към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

Лектори: Катя Гущерска и Любка Тимчева
онлайн вариант
Начало 9.30 – 15.00ч.

ТЕМИ:
Промени, касаещи регистрирането и отчитането на продажбите:
Промени, касаещи лица приемащи неприсъствени плащания;
Допълнение в кръга на освободените да регистрират продажбите чрез ФУ лица;
Чл. 7а, ал. 3;
Промени, касаещи ЕСФП;
Промени относно отпечатването на УНП във фискалния бон;
Департамент „Електронна търговия“;
Промени в разпоредбите на чл. 29, ал. 6 и 7;
Промени, касаещи сторно операции;
Промени, касаещи ИАСУТД;
Преходни и заключителни разпоредби.

Промени, касаещи софтуерите и е-магазини
Избор на лицата да използват СУПТО;
Изисквания към СУПТО, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС;
Промени в приложение № 29;
Промени, касаещи производители/разпространители на СУПТО;
Информацията, която се подава за софтуер;
Изисквания и преференции за лицата, избрали да ползват СУПТО;
Лица, извършващи продажби чрез е-магазин; Подаване на информация за е-магазин;
Алтернативен начин за регистриране на неприсъствени плащания; Стандартизиран одиторски файл от лица, извършващи продажби чрез е-магазин (приложение № 38).Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.

В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура с информация за плащането.
За контакт:
тел. 08888 07 911
е–mail: magisterd@abv.bg
www.magisterdixit.net
Денислава Рускова

Онлайн участие

ЦЕНИ:
140лв. без ддс / 168лв. с ддс/ за един участник
За участвали в предишни наши семинари и за втори участник от една фирма:
130лв. без ддс/ 156лв. с ддс/

Онлайн обучението включва:
лекции 9,30 – 15.00ч., почивки, презентация в електронен вид

Ще получите линк към zoom.us ден преди събитието, презентация и упътване за участие в семинара
С една идентификация може да се участва само на едно устройство! Изписвайте името си в zoom (което сте посочили при регистрацията за семинара), за да бъдете допуснати до семинара.

Фактурите се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.

Срок за записване и плащане 16.04.2021г.


Обратно