<b>Семинар в Шумен: Новата регулация за защита на личните данни (GDPR)</b>

Семинар в Шумен: Новата регулация за защита на личните данни (GDPR)

  • д-р Мартин Захариев
  • 27.02.2018

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД И ДОМЕСТИКС ЕООД, със съдействието на ФОНДАЦИЯ „ ПРАВО И ИНТЕРНЕТ ” имат удоволствието да Ви поканят да вземете участие в семинар на тема:
Новата регулация за защита на личните данни (GDPR)
27.02.2018 г. в гр. Шумен
Начало: 09:30 ч.

Лектор:
д-р Мартин Захариев
- адвокат в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“
и правен експерт към Фондация „Право и Интернет“.

Място на провеждане: ЗАЛА 363 НА III ЕТАЖ НА ОБЩИНА ШУМЕН, БУЛ.СЛАВЯНСКИ 17

Регламент № 2016/679 ( Общ регламент за защита на личните данни - GDPR) ще започне да се прилага от 25 май 2018 г. Той изцяло реформира и заменя действащите правила и изисквания за защита на личните данни. Целта на обучението е да Ви запознае с Вашите нови задължения и какви стъпки е необходимо да предприемете, за да отговаря Вашият бизнес на новите изисквания. Регламентът ще засегне всички организации, които имат достъп до лични данни на клиенти, работници и служители, доставчици и др.

ТЕМИ:

9:00 ч. – 09:30 ч. – Регистрация на участниците
09:30 ч. – 11:00 ч. Тема 1
Реформа в защитата на личните данни в ЕС. Основни термини и основни фигури в защитата на личните данни – понятие за лични данни, за администратор и обработващ. Отношения между администратор и обработващ.
11:00 ч. – 11:30 ч. – Кафе пауза
11:30 ч. – 13:00 ч. Тема 2
Принципи при защита на личните данни. Основания за законосъобразно обработване. Права на субектите на данни.
13:00 ч. – 14:00 ч. – Обедна почивка (обяд)
14:00 ч. – 15:15 ч. Тема 3
Нови задължения на администраторите на лични данни. Предоставяне на лични данни (Трансфери). Привеждане в съответствие с Регламент 2016/679 – заключителни практически насоки и въпроси.
Краен срок за записване и плащане при наличие на места – 16.02.2018г.
В цената на обучението са включени: лекции, кафе пауза, обяд, материали
Участниците ще получат сертификат за преминато обучение за защита личните данни.
Вижте разплащателната ни политика и срокове за анулации на нашия сайт www.magisterdixit.net в раздел общи условия

Представяне на лектора:
Д-р Мартин Захариев е адвокат
в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“, и правен експерт към Фондация „Право и Интернет“.
Д-р Мартин Захариев е представител по индустриална собственост в областта на марки и дизайни към Патентното ведомство, както и европейски представител по марки и дизайни.
Завършил е право в Софийския Университет „Свети Климент Охридски“, Юридически факултет и специализира в областта на правото на интелектуалната собственост, спорове с домейн имена, лични данни и арбитраж. Той също консултира в областта на трудовото право и регулация във фармацевтичния сектор.
Член е на Софийска Адвокатска Колегия, Сдружението за международни състезания по право и българската национална група на Международната асоциация за закрила на интелектуалната собственост (AIPPI).
Участник в множество национални и международни състезания по право като Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot и The Young Arbitratior Match. Като такъв адвокат Захариев е част от отбора класиран в топ 20 в света за най-добра писмена защита за ответника във Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot през април 2015 и част отбора победител в Europeaus състезание по право на Европейския съюз, симулация на преюдициално запитване пред Съда на Европейския съюз на тема защита на конкуренцията през май 2014 г.
Понастоящем адв. Мартин Захариев има образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ към Университета по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ), София. Докторската му дисертация е на тема “Организация и управление на автоматизираното профилиране в контекста на защитата на личните данни”.

ЗА КОНТАКТИ И ЗАПИСВАНЕ:
Г-жа Виолета Стоянова - представител на МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД за регион Шумен
Тел. 0897968129 054 820569 e-mail: violeta.s1@abv.bg
Преди плащане - уточнете данните за фактурата и сумата на горепосочените телефон и ел.адрес
За контакти с фирмата организатор: magisterd@abv.bg , 08888 07 911, www.magisterdixit.net
Денислава Рускова - управител

ЦЕНИ
За един участник – 135 лв. без ДДС или съответно 162 лв. с вкл. ДДС
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма – 125лв. без ДДС или съответно 150 лв. с вкл. ДДС

БАНКОВИ СМЕТКИ
Доместикс ЕООД - за НЕрегистрирани по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк
IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22

Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк
IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56


Обратно